Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad väljer du?

På Gävles kommunfullmäktigemöte den 3 mars 2009 beslutade kommunen att ansvara för 15 st ensamkommande barn. Sverigedemokraterna ville som enda parti avslå förslaget men röstades ner.

Annons

Den 14 december 2009 debatterades Sverigedemokraternas interpellation där vi ställde frågan om kommunen gjort en konsekvensanalys av mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar och om man var beredd att ta ansvar för följderna. Vi vill här förklara närmare varför vi inte vill att kommunen skall ta emot dessa barn/ungdomar.

De barn som kommer till Sverige, har utsatts för en lång resa och mycket obehag för att komma hit. En resa barnen själva inte kunnat planera, utan som gjorts möjlig genom föräldrarnas förtjänst och smugglare. Alla kan vi sätta oss in i vilket tungt ansvar och höga förväntningar barnen tvingas bära med sig att ensam anlända till främmande land som ”ensamkommande barn”. Detta i syfte att föräldrar och släkt sedan ser en möjlighet att få uppehälle i Sverige utan att behöva söka asyl.

Vi anser inte att man därmed tar ett gott ansvar för sina barn i det man dels försätter dessa för stark psykisk press, och dels för risker att på vägen hamna i kriminalitet, missbruk och prostitution. Många av de barn som sänds till Sverige kommer aldrig fram vilket innebär olyckliga trauman.

Så varför skickar man ut barn på en sådan här resa? I första hand handlar det om familjer som vanligtvis inte får asyl i Sverige. Deras skyddsbehov är inte av den omfattning som asylkraven har. Det är därför man genom ”ensamkommande barn” kringgår asylreglerna genom att skicka sina barn till Sverige. Som praxis får de uppehållstillstånd då de saknar föräldrar, och efter en tid kommer sedan i många fall, barnens föräldrar och resterande familj och får uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl till barnen.

Av den anledningen så ser vi idag en kraftig ökning av ensamkommande barn. Från ett hundratal 2002 till 2400 st 2009. Från 2008 till 2009 ökade antalet ensamkommande barn med 100 %. Under 2007 var det 345 st föräldrar som kom i efterhand och sökte uppehälle genom anknytning till barnen, nu har vi bara sett en början på hur många som kommer i efterhand med anknytningsskäl. Det är just detta medvetna system som gjort att barnen fått benämningen ankarbarn.

Det är viktigt att ha bakgrundsfakta när man fattar beslut. I ett första skede kan det verka som en humanitär gärning att kommunen tar emot ensamkommande barn. Men genom att ta emot ensamkommande barn/unga så sänder vi ut signaler om att det är ett effektivt sätt att se till så sina barn får det bättre ställt främst ekonomiskt och kanske även för hela familjen. När vi tar emot utan att tänka efter för konsekvenserna innebär det att vi kommer se och har sett en otrolig ökning av ensamkommande barn. Man stödjer och uppmuntrar därmed till att skicka barn över hela världen med smugglare, och som vi vet innebär att många inte ens kommer fram till målet utan hamnar i andras händer före.

Vi Sverigedemokrater sade därför nej till överenskommelsen om mottagande av barn för att de ska slippa utnyttjas i manipulerande syften och hamna i brottssyndikat. Vi vill genom att säga nej förmå regeringen att ändra reglerna för ensamkommande barn. På fullmäktigemötet hade säkert de övriga partierna en ambition att hjälpa barnen men insåg inte vilka konsekvenser det får.

Vi vill hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Detta genom att verka i närområdena, där vi får möjligheten att hjälpa de verkligt skyddsbehövande och samtidigt kunna hjälpa många fler för samma summa pengar. Den kostnad som vi idag ser för invandringspolitiken är omfattande och samtidigt mycket ineffektiv.

Nu gör Unicef reklam för julklappar som innebär att man köper paket som skickas till behövande i krisdrabbade länder och områden. Exempelvis kan man få 28 doser poliovaccin för 40 kr. Varje ensamkommande barn kostar idag 1900 kr per dygn att ta hand om, vilket blir 693 500 kr/år. För motsvarande kostnad av fem dagar i Sverige kan man få ett skolpaket innehållandes: 1 vattenpump, 2 school-in-a-box som innehåller skolmaterial för upp till 160 elever, 200 blyertspennor, 200 skrivböcker, 2 fotbollar med pump.

Sverigedemokraterna väljer hjälp i närområdet. Vad väljer du?

Mer läsning

Annons