Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägen från sjukskrivning till arbete

Annons

Det fanns en tid då vi i Sverige hade världens mest sjukfrånvarande befolkning, samtidigt som vi hade en av världens friskaste befolkningar. Så var läget före valet 2006 och detta kunde inte vi i Alliansen acceptera. Därför reformerades sjukförsäkringssystemet.

Vi införde en rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för avstämning av arbetsförmåga så att människor inte längre behövde fastna i långa passiva sjukskrivningar utan att ens bli erbjudna en väg tillbaka till arbetslivet eller rehabilitering. Effekten av detta blev att närmare 18 000 personer uppnådde maximal tid i antingen förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning årsskiftet 2009/2010. En stor andel av dessa skrev in sig hos Arbetsförmedlingen och ett halvår senare befann sig hälften av denna grupp närmare arbetsmarknaden genom att antingen vara i arbete eller arbetssökande. Detta är oerhört positivt och glädjande.

Av de personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen går inte alla över till Arbetsförmedlingen men under de tre första kvartalen 2010 hade omkring 16 000 personer gjort det och fick på sätt en möjlighet att påbörja en arbetslivsintroduktion. Detta innebar att de fick hjälp och stöd att ta reda på vilka förutsättningar de hade att på sikt komma tillbaka till arbetslivet igen. Denna övergång innebar givetvis en förändring för de berörda personerna men också till stor del en positiv utveckling. Personer som länge gått hemma men velat arbeta kom i och med detta ett steg närmare arbetsmarknaden och för 45 % av gruppen innebar övergången till Arbetsförmedlingen dessutom mer över i plånboken.

De människor som tack vare avstämningstiderna fått en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden och faktiskt påbörjat ett arbete hade antagligen fortfarande gått hemma om vi inte hade förändrat sjukförsäkringssystemet. Vi är glada över att man inte längre ger upp hoppet om människor. Man ska inte behöva uteslutas från arbetsmarknaden för resten av livet bara för att man under en tid i sitt liv varit sjuk och inte kunnat arbeta. Alla har rätt till en andra chans och ska inte behöva stämplas ut i förtid.

Finn Bengtsson (M)
Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Tomas Tobé (M)
Ordförande i Arbetsmarknadsutskottet


Mer läsning

Annons