Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våldtäkts-avveckling

Annons

”Våldtäktsutvecklingen”. Ordet finns med i förordet till Brottsförebyggande rådets (BRÅ) studie rörande anmälda våldtäkter under åren 1995–2006. Och det vidriga är att vi kan prata om en våldtäktsutveckling, i stället för en våldtäktsavveckling.

Sedan 1990-talet har anmälningarna mer än fördubblats. Varför antalet anmälningar ökat går inte definitivt att fastställa.

Att antalet våldtäkter faktiskt ökat går inte säkert att säga, även om BRÅ konstaterar att vissa typer av våldtäkter blivit vanligare. Hur förändringarna av sexualbrottslagstiftningen påverkat anmälningsbenägenheten kan enligt BRÅ inte heller säkerställas. Men däremot går det att anta att kvinnor i dag är långt mer benägna att faktiskt anmäla ett sexuellt övergrepp än vad man tidigare varit.

För trots förändringen lever vi fortfarande i en skyll-dig-själv kultur där det är offret snarare än gärningsmannen som anses vara suspekt och görs till föremål för granskning. Därför är det kanske inte heller så konstigt att det är överfallsvåldtäkterna som anses ha det lägsta mörkertalet. Det är trots allt egentligen den enda typen av våldtäkt som överensstämmer med den svartvita stereotypen om vad som är en riktig våldtäkt, ett riktigt offer och en riktig våldtäktsman.

BRÅs rapport är ambitiös. Den synliggör strukturer rörande våldtäkter och offren som är av vikt att ha vetskap om inte minst för lagstiftarna, rätts- och polisväsende. Däremot säger rapporten oss inget om gärningsmännen.

Vad som gör BRÅ:s studie intressant är dock inte statistiken. Det är att den underförstått placerar skulden i samma knä som den alltid placeras. För i rapporten konstateras det att en ökad jämställdhet kan ha bidragit till att förebygga vissa typer av våldtäkter, men gjort andra vanligare. Något BRÅ diplomatiskt benämner som ”förändrad tillfällesstruktur”. Vilket i klartext innebär att det är kvinnors förändrade livsstil, som i dag allt mer liknar männens, som anses kunna innebära en högre risk för att bli utsatt för vissa typer av våldtäkter. Tillfället gör helt enkelt tjuven. Eller snarare, tydligen, tillfället gör våldtäktsmannen. Och enligt BRÅ har de där tillfällena alltså blivit fler.

Antalet anmälda våldtäkter ökar. Fler kvinnor kontaktar i dag sjukvården direkt efter övergreppet. Vilket enligt BRÅ kan bero på att ökade resurser läggs på att ta hand om våldtäktsoffer. En annan förklaring kan dock vara att det i dag finns en insikt bland kvinnor om att det krävs mer än de egna orden för en fällande dom.

Annons