Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Välfärdsmanifestation i Uppsala 21 sep

Under lång tid har våra gemensamma tillgångar i form av skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden osv, utsatts för ständiga nedskärningar och privatiseringar.

Vi är många – föräldrar, elever, vårdtagare, anhöriga och anställda i välfärdssektorn – som nu upplever bristerna i välfärden väldigt tydligt.

I Uppsala har vi sett hur personalen uttryckt sin oro för kvaliteten i äldrevården efter att resurserna minskats och hur 50 rektorer slagit larm efter nedskärningar i anslagen till elever med särskilda behov. Personalen på Akademiska Sjukhuset har anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket som ett försök att råda bot på överbeläggningar, stress och personalbrist.

Det är onekligen lätt att känna uppgivenhet över tillståndet i välfärden när vi dagligen möts av rubriker i media om sämre skolresultat, omänskliga arbetsförhållanden och vanvård. Även inom kollektivtrafiken och socialtjänsten ses samma destruktiva mönster med pressade arbetsförhållanden, privatiseringar och försämrad service. Samtidigt har ägare och toppchefer i privata bolag inom välfärdssektorn plockat ut miljarder skattekronor ur verksamheterna i form av vinster och höga VD-löner. Exempelvis motsvarade den totala rörelsevinsten för de tio största privata välfärdskoncernerna 2011 lönekostnaden för 5 750 heltidsanställda sjuksköterskor (ETC 2013-03-28).

Nu höjs också alltfler röster för att denna utveckling måste vändas. En överväldigande majoritet av det svenska folket vill se ett stopp för vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Krav ställs på att nedskärningarna måste få ett slut; det är dags för samhället att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla välfärden, inte avveckla den.
Den svenska välfärden byggdes upp med målet om allas rätt till en bra och likvärdig skola, sjukvård och social omsorg. Stödet för den politiska inriktningen är fortsatt brett. Men idag ska vi istället, var och en på egen hand, ta på oss ansvaret för att den skola, vårdcentral eller hemtjänstutförare vi väljer, håller hög kvalitet och lever upp till våra förväntningar. Orimligheten i detta visar sig inte minst genom de senaste veckornas rubriker om hur föräldrar bör sätta sig in i skolornas bokslut och vårdtagares omöjliga uppgift att överblicka kvaliteten i sjukvården. Reaktionen på sådana rubriker måste vara att det nu är hög tid att det gemensamma ansvaret för välfärden återupprättas.

Att ansvariga politiker inte lyft ett finger för att bryta utvecklingen betyder inte att protester saknats. Närhelst arbetsbelastningen blivit för tung i vården, en skola hotats av nedläggning, barngrupperna blivit för stora i förskolan eller missförhållanden avslöjats inom äldreomsorgen har röster höjts som krävt en helt annan politik. Det är dags att det som länge har varit spridda protester och en utbredd känsla av missnöje samlas i en gemensam rörelse för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden. Därför har en rad organisationer och enskilda runt om i landet tagit initiativ att bilda Folkkampanjen för gemensam välfärd. Som ett första steg mot att sätta press på politikerna och lyfta frågan om välfärdens framtid inför valet 2014 genomförs den 21 september välfärdsmanifestationer över hela landet. Tre enkla krav är gemensamma:

Nej till vinst i välfärden!
Stoppa nedskärningarna!
Försvara och utveckla den gemensamma sektorn!

Vår manifestation i Uppsala hålls denna lördag den 21 september klockan 13.00 på Stora Torget. Vi uppmanar alla som vill säga NEJ till vinster i välfärden och JA till en utvecklad gemensam välfärd att sluta upp.

Ingalill Sjöblom, boendeassistent
Loa Mothata, undersköterska
Liza Boëthius, socialarbetare
Elin Forssell, konstnär & illustratör
Ingela Ekrelius, undersköterska
Helena Dubeck, lärare
Pia Sandqvist, socialarbetare
Eva Nyborg, lärare
James Jonsson, undersköterska
Patrik Hjälmeskog, elektriker
Javiera Cifuentes, terminalarbetare
Corinna Mosca, barnskötare
Andreas Hallin, byggnadsarbetare
Jeannette Escanilla, barnskötare
Erik Thor, studerande
Rikard Engblom, student/ledsagare
Kerstin Högborg, lärare
Sebastian Sirén, forskningsassistent
Rikard Brennius, brevbärare
Azril Bacal Roij, sociolog och poet
Alexandra Valdez, lärare