Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet - ett negativt laddat ord i Sandviken

Annons

När förändringens vindar sköljer in över samhället. Då passar Sandvikens kommun. Eller i varje fall majoritetsföreträdarna i (S), (NO) och (Mp).
Konkurrens kan leda fel i tankarna. Men utveckling handlar i 100 fall av 100 att våga prova. Våga leta efter nya, smartare lösningar. Det är inte många kommuner kvar som låter utvecklingen ske efter någon form av Albansk dagordning. Istället bejakas satsningar. Insikten att ökade skatteintäkter inte motsvarar allt stigande kostnader.
Genom att bejaka entreprenörskap i verkligheten även i välfärdssektorn så finns plötsligt en mångfald. Och en utmaning att hitta allt bättre verksamhet i den kraft som bildas när verksamheter kan jämföras i verkligheten. LOU, lagen om vårdval – är till för att underlätta till mångfald. Genom att sätta individen i centrum. Det finns till och med statliga stimulansmedel att söka. Allt för att hitta för- respektive nackdelar innan kommunen i fråga tar beslut hur man tänker göra. Sådana möjligheter har aldrig funnits i Albanien – och givetvis sägs det nej till att ens söka medlen. I Sandviken.
Entreprenörskap i vården vill underlätta för större valfrihet för individen, ökad effektivitet och kvalitet. Dessutom kan det vara en motor i samhällsutvecklingen att nya företag kan starta, med nya arbetstillfällen som följd.
Vårdvalsreformen handlar i första hand inte om priskonkurrens utan om kvalitetskonkurrens. Sjukvården kan bli bättre med mångfald, både gällande tillgänglighet som patientnöjdhet. Något som också visat sig både i SKI (Svensk kvalitetsindex) som i nationella patientenkäten.
Den nationella politiken har bidragit till fler fast anställda läkare i primärvården och att 223 nya hälsocentraler har tillkommit. Makten över besluten inom välfärden har flyttats över från de offentliga systemen till individen.
Argument om att sjuka och äldre ofta har svårt att byta vårdgivare om vården inte fungerar gäller fortfarande för vissa. Men det är definitivt inte skäl för att överge ett system som satt än mer fokus på vården och dess innehåll. Valfrihetsreformer inom sjuk- och äldrevården skapar möjligheter att välja bort dålig eller ineffektiv vård. I ett system utan konkurrens, mångfald och valfrihet är detta omöjligt.
Självklart ska välfärdssektorns utveckling debatteras och granskas. Det finns absolut en sanning i kritiken att det finns för lite vetenskaplig forskning på området. Vi bör alltid arbeta för att förbättra strukturerna för uppföljning av välfärdsbranscherna.
LOV införandet har kraftfullt bidragit till att valfriheten har blivit större för de anställda inom offentlig sektor. Detta sedan de också kunnat vända sig till andra arbetsgivare. Utebliven konkurrens leder till lägre löner och sämre anställningsvillkor. Och sämre effektivitet.
I de kommuner där lagen om valfrihetssystem (LOV en) har införts, mellan åren 2006 – 2009, har exempelvis tillkommit över 12 000 nya kvinnliga företagare. Detta enbart i välfärdssektorn, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv.
Valfrihetsreformerna i välfärden stärker patientmakten, öppnar för ny företagsamhet och ökad valfrihet för såväl anställda och de som nyttjar välfärdens tjänster.
Genom att göra LOV obligatorisk skulle inte bara fler kvinnor få bättre arbetsvillkor, välja var och hur de vill arbeta, det skulle också leda till att fler fick möjlighet att starta företag i den bransch de är verksamma i. Med obligatorisk LOV får vårdtagare större valfrihet och äldre ett boende som passar just dem.
I de nordligaste landstingen i Sverige med en stor andel glesbygd är dock antalet nyetablerade vårdgivare få. Där har entreprenörers innovationskraft och individens valfrihet fått stå tillbaka på grund av att systemet utformats så att glesbygdsområdena missgynnas. Vårdutbudet kan inte se likadant ut över hela landet med tanke på de skilda förutsättningar som råder.
Det län som har lyckats speciellt bra med införandet av hälsoval är – Landstinget Gävleborg. Över 30% av primärvården drivs på entreprenad. Finns idag inget som bevisar att den verksamheten är bättre. Men däremot finns alla möjligheter till jämförelser. Däri ligger kraften för utveckling. Ett av majoritetspartierna i Landstinget Gävleborg heter – Socialdemokraterna.
Men i Sandviken finns det tydligen andra socialdemokrater som drivs av en konservativ ideologisk ideologi. ”Det var bättre förr – ju mer förr desto bättre”. Gruppen är liten och slåss desperat. Till slut kapitulerade även Sirte. Men just nu – valfrihet och individen i centrum – en utopi i Sandviken.

Veronica Wernersson (C)
Alvar Olsson (C)

Mer läsning

Annons