Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valsystemet måste förbättras

Annons

Det finns brister i det svenska valsystemet. Något som blev tydligt i och med omvalen i Västra Götaland och i Örebro. Redan i december 2009 berättade justitieminister Beatrice Ask att regeringen ville se över vallagen. Det tycker vi är bra. Konstitutionsutskottet och riksdagen har nu lämnat ett tillkännagivande till regeringen där en enig riksdag föreslår att fyra områden studeras närmare. Utskottet vill bland annat att frågor om partisymboler på valsedlar, möjligheten för personer med funktionsnedsättning att rösta, utbildning av röstmottagare och den viktiga frågan om förtidsröstning tas med när man skriver riktlinjerna till utredningen.
Förra valet, hösten 2010, förtidsröstade mer än två miljoner människor. Det är en succé. När så många personer förtidsröstar är det viktigt att de krav som finns på säkerhet för röstning i vallokal också gäller för förtidsröstning. Erfarenheter har visat att det inte varit så. Många väljare har exempelvis mött politiska aktiviteter väldigt nära där de ska rösta. Det har inte heller funnits tillräckligt många personer som tar emot rösterna samt att det saknats valskärmar som skyddar så att röstning kan ske utan att någon annan tittar på. Reglerna om förtidsröstning bör därför ses över så att varje individ i lugn och ro och efter egen vilja kan rösta som den vill.
Förutom detta har utskottet föreslagit att regeringen ska titta på möjligheterna för elektronisk röstning. Med elektronisk röstning skulle vi kunna undvika röster som försvinner på vägen och röster som blir underkända. Samma regler som vid röstning med pappersvalsedlar ska i så fall gälla. Vi får aldrig tumma på valhemlighet. Kraven på säkerhet och kontrollrutiner måste vara högt satta. Därför kommer röstning inte kunna ske vid en dator på jobbet eller i hemmet, utan kommer även fortsättningsvis ske i en vallokal för att ge skydd från påverkan från arbetskamrater och familj.
Valsystemet är demokratins grund. Varje liten brist är som en spricka i denna grund. Var och en för sig orsakar de ingen större skada men tillsammans riskerar de att splittra den demokratiska grund som vårt samhälle bygger på. Därför måste vi våga ifrågasätta vårt valsystem. Vi hoppas att utredningen ger svar på hur vi ska hantera dessa brister – det är en fråga om demokratins trovärdighet.
Per Bill (M)
Vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot för Gävleborgs län

Mer läsning

Annons