Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdens tillgänglighet är inte bra

Annons

Vid valet 2006 gick den borgerliga alliansen till val med ledorden tillgänglighet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Under hela valrörelsen betonades främst frågan om den allt för låga tillgängligheten i primärvården. Kritiken var berättigad, tillgängligheten var inte bra. De borgerliga vann landstingsvalet i Uppsala län och ”med hög svansföring” skred de till verket. Det blev nya ersättningsmodeller för varje år, ja ibland t.o.m. flera gånger per år. Vid valet i september i år var ledorden förändrade till vård i tid, akutvård och valfrihet. Vi kan se att risken är stor att allt fokus kommer att läggas vid det sista ledordet, valfrihet. Att de har övergivit ledorden kvalitet och kostandseffektivitet känns djupt oroande.
För en dryg vecka sedan släpptes rapporten ”Öppna jämförelser i vården 2010”. Det är en årligen återkommande jämförelse hur väl Sveriges olika landsting bedriver sjukvården. I ett pressmeddelande som skickades ut av landstingsledningen beskrevs situationen som att vi i Uppsala län är fantastiskt bra på hjärtsjukvård men ligger dåligt till när det gäller antal mediciner hos äldre. Vi vill på intet sätt ifrågasätta dessa uppgifter, men efter en genomgång av rapporten ser vi att den innehåller så mycket mer, både positivt och negativt. Den borgerliga ledningen ”slår sig ofta för bröstet” och talar om att allt är fantastiskt. Att tillgängligheten är bra och kvaliteten på vården utmärkt. Rapporten visar att det i vissa fall stämmer, men den visar också på många brister som måste åtgärdas.
Under höstens valrörelse skröt ofta borgerliga landstingspolitiker om att tillgängligheten i primärvården hade blivit så mycket bättre under deras ledning. När vi granskar SKL:s sammanställning i ”Öppna jämförelser” finner vi en helt annan bild. Enligt den gällande vårdgarantin skall patienterna få träffa en läkare inom sju dagar. Här visar det sig att Uppsala län är näst sämst i landet, och endast 85,1 % får sitt besök inom fastställd tid. Genomsnittet i landet ligger på 92,2 % och Halland, som är bäst, ligger på 97,3 %. Samma oroväckande placering har vårt landsting på frågan; ”Vad anser du om tiden du fick vänta? Näst sämst i landet för kvinnor och sämst för männen. Går vi vidare och tittar på sammanställningen över patienternas uppfattning om det är lätt att komma fram per telefon till vårdcentralen ser vi att även här ligger vi under snittet i riket, och endast 59 % av dem som bor i Uppsala län anser att det är lätt att nå sin vårdcentral.
Och vad har då den borgerliga landstingsmajoriteten gjort för att skapa goda förutsättningar för vår primärvård. Förutom ständigt förändrade ersättningsmodeller har patentlösningen varit privatisering. I Tierps och Älvkarleby kommuner har ännu ingen sådan genomförts, låt oss hoppas att vi kan slippa det. Tidigare har man valt konkurrensutsättning där ett antal vårdcentraler lagts ut på entreprenad. Sedan kom etableringsfriheten, där i princip vem som helst kunde starta en vårdcentral om man uppfyllde vissa krav. När inte heller det resulterade i tillräckligt snabb privatiseringstakt så har man börjat sälja vårdcentraler till privata bolag. Tidigare har Öregrund och Nyby sålts, nu kommer Bålsta vårdcentral säljas till ett danskt bolag. Samtidigt som man drivit privatiseringarbetet har man beslutat om olika ersättningsnivåer till privata vårdcentraler och de som landstinget själv driver. Motivet till detta, enligt de borgerliga, är att eftersom de privata skall betala ut vinst till sina ägare så måste man plocka av landstingets egna vårdcentraler 5 % av deras resurser. Helt obegripligt tycker vi socialdemokrater. Vi har inget emot att en del vårdcentraler drivs av privata aktörer, men för oss är det självklart att de skall ha samma ersättning. Att de privata skall ha högre ersättning är helt fel, och det innebär att det inte finns någon konkurrensneutralitet mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Det här visar återigen att de borgerliga ser privatiseringarna som ett mål i sig. För nästa år innebär det här beslutet att landstingets egen primärvård går miste om ca 35 miljoner kronor. Vi socialdemokrater tycker att det rimliga vore att dessa pengar skulle användas till vården, bl.a. att förbättra den bristande tillgänglighet som redovisas i den nationella jämförelsen mellan landets landsting.

Börje Wennberg, Tierp
landstingsråd (S) i opposition

Mer läsning

Annons