Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför säger majoriteten i Gävle kommun nej?

Är det positivt för Gävle kommuns företagsklimat att majoriteten avslår kreativa företagsmotioner såsom denna om näringslivsråd? undrar Birgittha Bjerkén.

Annons

Jag är djupt orolig för den höga arbetslösheten i Gävle kommun i allmänhet men i synnerhet bland våra ungdomar. Anledningen till den höga arbetslösheten är bristen på arbetsgivare som kan, vill och vågar anställa personer.

I en snabb och föränderlig värld där Gävles välstånd hänger samman med hur väl vårt näringsliv står sig i den globala konkurrensen är det viktigt att kommunen och näringslivet drar åt samma håll. Konkurrensen från andra städer, regioner och länder har aldrig varit tuffare än vad den är i dag. Företagen måste dagligen korrigera sin kurs för att överleva.

Gävle kommuns näringslivsavdelning har så vitt jag kan bedöma påbörjat ett positivt arbete för att närma sig näringslivet och företagarna. Inte minst har man gjort en gedigen undersökning med hjälp av SCB vad företagarna tycker om företagsklimatet.

När man studerar de tre olika sammanställningar om Gävles företagsklimat som utförts blir man mycket orolig. Alla tre enkäterna ger ett negativt resultat för Gävle kommun i stället för att vi bör vara en blomstrande kommun. Enkäter kanske inte säger allt även om det är många företagare som har besvarat frågorna från SCB om hur man uppfattar kommunpolitikernas och tjänstemännens inställningar till företagande och hur man upplever kommunens service men resultatet förskräcker.

På Gävle kommunfullmäktiges sammanträde 28 september 2009 besvarades en gemensam motion från Alliansen om att inrätta ett näringslivsråd för samarbete om Gävles utveckling. Tyvärr blev svaret från majoriteten nej samtidigt som man förde fram som argument att man har startat ett rådslag som ska ge positiva resultat. Ett rådslag är ett forum i rätt riktning men som företagare vet jag att alla företagare är egna individer med olika önskemål. Därför behövs många olika samarbetsmöjligheter, inget förslag utesluter det andra.

Varför ser man då ett näringslivsråd som en motsats till ett rådslag och något negativt i stället för ett alternativ och en kanal ut till företagarna. Ett näringslivsråd är inte enbart till för att mötas utan ett råd som ska arbeta för att komma fram till bättre lösningar som i sin tur leder till ett bättre företagsklimat.

Är det positivt för Gävle kommuns företagsklimat att majoriteten avslår kreativa företagsmotioner såsom denna om näringslivsråd samt de tre motioner som avslogs på kommunfullmäktiges möte 15 juni och som hade som syfte att förbättra företagsklimatet och därmed minska den rekordstora arbetslösheten i Gävle kommun? Vad uppnår man genom att avslå kreativa motioner i stället för att se allt positivt och samverka för att uppnå ett gott företagsklimat?

Det är vårt näringsliv och våra duktiga entreprenörer som producerar stora delar av de skattemedel som vi ska förvalta på ett bra sätt.

Förtroende har man inte gratis utan det är något som man förtjänar och det är viktigt att tänka på framöver. Eller är det så att Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet än en gång tänker gå till val på att svartmåla näringslivet?

Företagen klarar sig alltid trots det dåliga företagsklimatet. Det är vi som är kommuninvånare som drabbas genom att arbetslösheten skenar medan kommunledningen stängt in sig i stadshuset och kör strutstekniken att stoppa huvudet i sanden och hoppas på att saker och ting blir bättre av sig självt. Det kommer det inte att bli utan här krävs krafttag och alla måste vara lyhörda för kreativa idéer och förslag, då först kanske trenden vänder även i Gävle kommun.

Birgittha Bjerkén, företagare och fritidspolitiker

Mer läsning

Annons