Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varning för "snällismen och "tycka synd om -ismen".

Annons

I många år har Sverige såväl som ett antal andra länder gett betydande bistånd till "U-länderna", inte minst de afrikanska. Någon märkbar påverkan eller förändring har detta bistånd tyvärr inte lett till utan så gott som varje år står många afrikanska stater "med händerna framsträckta" för ytterligare allmosor när hungersnöden slagit till på nytt. Detta upprepas ständigt, varför det nu borde vara tid att tänka om. En annan form av bistånd måste helt enkelt till. Och allra minst skall "pengarna" gå till korrumperade regimer och myndigheter. Det är säkert ingen överdrift att mer än hälften av Sveriges bistånd under de senaste 30 åren hamnat i korruptionens "fickor". Kravlösheten, godtrogenheten och menlösheten hos snällisterna och tycka synd om-isterna har inte förändrat verkligheten det minsta utan bara förvärrat den. Realismen är lika med noll.
Sedan några år har utöver svältkatastrofer ett nytt katastrofscenario utvecklats. Orsaken är krig såväl inom som utom berörda länder. Merparten orsakade av inbördes strider mellan framförallt religiösa fraktioner. Resultatet har blivit väldiga flyktingströmmar framförallt till angränsande stater men också till europeiska och andra.
Även här är det snällisterna och tycka synd om-isterna som styr "hjälpinsatserna" och som enda lösning har massinvandring till bl a Sverige.
Någon strategi finns inte hur problemen skall lösas utan motivet är falsk humanism, utan minsta realism och där bevekelsegrunden är att tycka synd om för att visa sin godhet och ädelhet. Många kritiker anser att åtgärder i första hand måste sättas in dit där flyktingarna finns alternativt i hemländerna. Ifrågasätts i det här fallet"snällisternas" ensidighet det allra minsta så har de endast två ord att möta kritikerna med; "rasist, främlingsfientlig".
Lösningen är inte massinvandring till Europa eller massutvandring från berörda stater. Den är helt missriktad. Några av de mest extrema snällisterna som Ullenhag med flera vill nu ordna reguljära trafikförbindelser till Europas stater.
Med en sådan inställning kommer problemen att permanentas och de stater från vilka utvandrarna kommer, att utarmas. Men dessutom kommer problemen i de mottagande staterna att vara enorma av såväl ekonomisk som etniska orsaker. Detta påstående hindrar likväl inte en balanserad invandring/utvandring.
Skall problemen med svält och massutvandring lösas måste vi göra slut på snällismen och tycka synd om-mentaliteten.
Vi kan framförallt inte som i dag bara skicka pengar till korrumperade regimer och myndigheter. En hårdare styrning måste till.
Ett förslag.
Ekonomiskt rika stater adopterar en eller flera
u-länder. Dessa länder måste ställa upp på ett antal bindande krav. Som motprestation lovar adoptivlandet att det adopterade landet skall vara självförsörjande inom ex tio år.
Krav:
Demokrati. Innebärande flerpartisystem med fria och kontrollerade val.
Religionen får inte styra politiken.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Jämlik skola för alla barn oavsett kön.
Förbud mot kvinnlig omskärelse.

Projektets huvudinriktning. Satsning på och utveckling av småskaligt jordbruk med specialister från adoptivlandet. Utveckling av hantverk men även småskalig industri. Skogsplantering. Vattenförsörjning genom öppnande av brunnar.
Projektmedlen skall gå till projektansvarig som kontrolleras av fristående revisorer.

I dag flödar medierna över av snällismens, tycka synd om-ismens och gråterskornas jeremiader av hur synd det är om invandrare och andra grupper etc. Deras substanslösa förslag och litanier saknar helt realism och förvärrar bara situationen.
Med lång erfarenhet i näringslivet har jag mött många chefer som helt styrs av snällismens tänkande. De är en katastrof för sitt företag och de anställda, därför blir deras chefskap sällan långvarigt.
Tyvärr har Sverige en integrationsminister vid namn Ullenhag som helt och hållet representerar snällismens flummighet och därför leder oss om inte mot en katastrof så enorma problem Dessa kommer att vara såväl ekonomiska som etniska.

Olle Ljungbeck 

Annons