Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varslen har fördubblats

Annons

Arbetsmarknaden försvagas i allt högre takt. Lågkonjunkturen ger redan sina konsekvenser. Bara under augusti ökade varslen med 4 000 personer. Vi får gå flera år tillbaka i tiden för att hitta något motsvarande. Och nya varsel kommer så gott som varje dag.

Enligt Arbetsförmedlingens augustisiffror var antalet nyanmälda plaster 26 000 färre i augusti i år än motsvarande period förra året. Största minskningen ser man i skogslänen. I Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västerbotten med mellan 4 och 15 procent.

Oron över den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden är förstås stor. Inte minst bland dem som drabbats av uppsägningar. Det har helt enkelt blivit jobbigare att få ett nytt jobb. Samtidigt som den öppna arbetslösheten är fortsatt låg, men orosmolnen hopar sig.

Antalet lediga jobb är mångt färre än motsvarande tid förra året. Samtidigt som vi har en regering som säger sig lägga all kraft på jobblinjen. Nu ställs man inför ett nytt problem; hur fixa jobben till de allt fler som kommer att bli arbetslösa. De många varslen vi sett de senaste månaderna är bara toppen på ett isberg.

Försvagningen av arbetsmarknaden har blivit allt tydligare under de senaste månaderna. Samtidigt är konjunkturen på väg nedåt. Den allt högre räntan gör också att företag håller igen på nyanställningarna.

Även kommuner och landsting måste se om sina hus. Flera kommuner aviserar sämre ekonomi och därmed anställningsstopp.

Allt detta får människor att hålla hårdare i plånboken och att anställda inom servicesektorn och handeln också kan komma att varslas om uppsägningar. Just nu ser vi hur försäljningen går ner inom klädeshandeln. IKEA har bestämt sig för att hålla igen.

Det s

er

a

l

lt mörkare

u

t för alliansregeringens jobbpolitik. Allt talar för att varslen kommer nu i höst. Alliansen gick på val på löftet att hålla nere arbetslösheten. Målet har varit full sysselsättning. Nu krackelerar detta. Det verkar som om regeringen inte tagit lågkonjunkturen på allvar utan ställt hoppet till förträffligheten i den egna politiken.

Nu kan förvänta oss ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin börjar tappa humöret när han nu måste både lappa och laga. Regeringen har ju redan avfärdat den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitik som omodern.

Avgörande för den framtida utvecklingen på arbetsmarknaden är att de som går in i kortare eller längre arbetslöshet får möjlighet till kvalificerad utbildning inom de sektorer som samhället räknar med ska expandera, och där de nya jobben kan tillskapas.

Avsaknaden av kompetens blir därför ett avgörande hinder för den som söker ett nytt jobb. Därför är det så viktigt att ge arbetssökande de verktyg de behöver för att också få ett jobb. På den punkten sviker Sven Otto Littorin. All erfarenhet av dagens arbetsliv visar hur nödvändigt det är med en god grund- utbildning för att få ett arbete.

Det finns även nästan en miljon deltidsarbetande. Nu kan de kvinnor, för det är till 90 procent kvinnor som jobbar deltid, inte längre stämpla upp för att få a-kassa i mer än 75 dagar för sin deltidsarbetslöshet. Och var finns skyddsnäten för de nya arbetslösa nu när a-kassan försämrats och mer än 500 000 människor lämnat arbetslöshetsförsäkringen?

Det utanförskap som högeralliansens sagt sig vill bekämpa kommer att öka. Bara under det senaste året har det ekonomiska biståndet (det gamla socialbidraget) ökat med 58 procent i fasta priser i våra kommuner. Jobb

-

politiken har gått i stå.

Envist. Skolk ska i fortsättningen skrivas in i terminsbetygen för grund- och gymnasieskolan. Allt enligt skolminister Jan Björklund. Systemet har provats i Stockholm och inte visat sig hålla måttet. Det finns en gråzon till varför en elev uteblir från en lektion. Allt från mobbning till sexuella trakasserier, men Björklund trampar envist på. Tuffa tag ska det vara.

Personal. Multisjuka äldre får alltför mycket sömnmedel och lugnande mediciner. I värsta fall leder den tunga medicin- eringen till en för tidig död. Nu går det inte att ersätta personal med tabletter. Många äldre skulle klara sig bra om de fick den personliga omvårdnad de borde ha rätt till stället för att alltför ofta lämnas ensamma. Så mer personal till äldrevården.

Mer läsning

Annons