Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenkraften kan ge lokal utvecklingskraft

Annons

Över 90 procent av den svenska vattenkraften produceras i skogslänen - från Värmland till Norrbotten. Det strömmande vattnet genererar stora ekonomiska värden - som nästan helt hamnar antingen hos kraftbolagen eller i statskassan. Vattenkraften från norr ger energi och tillväxt till södra Sverige, men skapar få jobb lokalt.

I vårt västra grannland, Norge, är det en självklarhet att kommuner som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen ska få rimlig ersättning för detta. Ersättningen är en kompensation för de skador som vattenkraftsutbyggnaden har medfört på miljön, fisket, jord- och skogsbruket – och i förlängningen på turismen. Återföringen av vattenkraftsmedel – ungefär sex miljarder norska kronor per år - ger fjäll- och glesbygdskommunerna möjlighet att framgångsrikt konkurrera med mer tätbefolkade och centralt belägna kommuner. Hela Norge får möjlighet att växa.

Kontrasten till förhållandena vår sida av Kölen är bjärt. Vattenkraftsrika kommuner som Jokkmokk och Ragunda kämpar med ekonomiska problem, minskande befolkning och landets högsta skattetryck. I ett ”norskt” system skulle vattenkraftskommunerna ha helt andra förutsättningar. Skatteutjämningssystemet behöver kompletteras för att ge alla delar av landet likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Energimyndighetens tidigare generaldirektör Thomas Korsfeldt har nyligen utrett vattenkraften på uppdrag av Svensk Energi. I utredningen Vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem konstaterar Korsfeldt att vattenkraftskommunerna ”upplever att man bidrar till övriga Sverige på bekostnad av sin egen miljö, turism och fiske m m.” Just så är den faktiska situationen.

Thomas Korsfeldt föreslår därför att fastighetsbeskattningen reformeras för att kompensera de kommuner som har vattenkraft - liksom vindkraft och annan förnybar energiproduktion - för de intrång i miljön som kraftproduktionen innebär. Det är ett både logiskt och rättvist förslag som vi vill se förverkligat så snart som möjligt.

Idag får kommuner och bygder där vattenkraften byggts ut ungefär 110 miljoner kronor per år i så kallade bygdemedel, medan statskassan årligen inkasserar nästan tre miljarder kronor enbart i fastighetsbeskattning på vattenkraften. Att fastighetsskatten är statlig är unikt för Sverige. I Norge och Finland, liksom i Frankrike, Tyskland och Österrike, går fastighetsskatten på vattenkraft till kommunerna eller ”lokala myndigheter”. Så bör det naturligtvis vara även hos oss. Vattenkraften ska medverka till att utveckla de bygder som släppt till sina forsar!

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetar sedan 1999 för att vattenkraftskommunerna och berörda regioner ska få en rättmätig del av de värden det strömmande vattnet generar. Ett enkelt och logiskt steg för att förverkliga detta är att överföra fastighetsskatten från staten till kommunerna. Genom att säkra uthålliga och stabila intäkter från den lokala kraftproduktionen kan vattenkraftskommunerna skapa en bra grund för utveckling och tillväxt.

Eftersom största delen av vattenkraften produceras i de glesbefolkade skogslänen skulle ett system med återföring betyda en kraftfull injektion för att hela landet ska leva och utvecklas. Det är dags för handling!

Håkan Larsson, Krokom, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, vice ordförande
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)
 

Mer läsning

Annons