Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem får fritidshuset vid skilsmässa?

Annons

Fråga: Jag och frugan ska skilja oss. Nu är det så att vi båda vill ha fritidshuset. Vi vill inte fortsätta att äga det tillsammans. Hur blir det då? Du svarade tidigare att när det gällde den gemensamma bostaden att en make efter en behovsprövning i vissa fall kan få ta över den andres andel. Gäller det även fritidshus?
Dodde

Svar: Vid en bodelning räknar man först fram makarnas andelar, andelsberäkningen, och därefter fördelas giftorättsgodset, lottläggningen. Andelsberäkning och lottläggning är två skilda delar av bodelningsförfarandet.

Huvudregeln vid lottläggningen är att varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna. När det gäller makars gemensamma bostad och bohag finns en undantagsregel som ger en make rätt att i vissa fall efter en behovs- och skälighetsprövning överta sådan egendom av den andre maken. Det kan således även ske mot dennes vilja. Någon sådan undantagsregel finns inte för fritidshus.

Om makarna inte kan komma överens i bodelningen får parterna eller part ansöka hos tingsrätten att en bodelningsförrättare utses. Denne ska då i första hand försöka ena parterna i sådana frågor de inte kan komma överens, i ert fall fritidshuset. Om ni ändå inte kan enas så kommer bodelningsförrättaren i lottläggningen lägga ut makes andel i fritidshuset på respektive makes lott. Det innebär att fritidshuset blir bodelat och parterna fortsätter att samäga fritidshuset. Det är naturligtvis inte någon särskilt bra lösning. Part kan då ansöka om att tingsrätten utser en god man enligt samäganderättslagen och att denne säljer fritidsfastigheten. Part kan då vara med och bjuda på fritidshuset.

Mitt råd är att du bör kontakta advokatbyrå för närmare genomgång ditt ärende.

Hans-Olof Hedbom

Advokatbolaget Norman Fagersand

Mer läsning

Annons