Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem ska göra jobbet?

Annons

Den svenska hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och kunskapskraven på medarbetarna ökar. Därför är det oroande att andelen specialistutbildade sjuksköterskor under en lång tid har minskat och att det idag råder brist på specialistsjuksköterskor.

En förklaring är att det knappt är lönsamt för sjuktsköterskor att vidareutbilda sig. Att utbilda sig till sjuksköterska tar tre år. Att sedan vidareutbilda sig inom ett specialistområde tar ytterligare ett till ett och ett halvt år. Vidareutbildning höjer kompetensen, ger vårdgivaren en bredd som kommer patienterna till gagn och utvecklar den enskilda sjuksköterskan. Men som det ser ut idag så leder inte vidareutbildning till höjd lön.

Beräkningar där hänsyn tagits till inkomstbortfall och studieskulder under utbildningstiden, visar till exempel att en vidareutbildning till företagssjuksköterska lönar sig först efter 12 år, en vidareutbildning till distriktssköterska efter 26 år och en vidareutbildning till barnsjuksköterska efter 33 år. Den sjuksköterska som väljer att utbilda sig till skolsköterska kommer aldrig i kapp lönemässigt!

Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar inför framtiden. För att lyckas krävs många insatser på olika plan, en grundförutsättning är att vårdgivarna lyckas rekrytera, utbilda och behålla kompetent personal. Då är det centralt att medarbetarna får möjlighet till vidareutbildning och att en sådan kompetenshöjning även leder till högre lön.

En låg utbildningspremie leder till svaga incitament att utbilda sig, men också till att människor i lägre utsträckning utbildar sig vid unga år. Detta stämmer dåligt överens med arbetslinjen och innebär problem för framtidens hälso- och sjukvård.

Politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Den svenska modellen innebär att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om hur lönen ska se ut. Men någonting är allvarligt fel när många medarbetare inom hälso- och sjukvården känner att enda sättet för dem att göra karriär är att flytta till Norge eller Danmark.

Sjukvården är en mycket viktig del av välfärden och en av grundförutsättningarna för ett fungerande samhälle. Den kräver kompetent, välutbildad och välmotiverad personal för att fungera. Den som är satt att leda denna verksamhet har ett tydligt ansvar. Det är därför på sin plats med en tydlig uppmaning till förtroendevalda moderater i kommuner, landsting och regioner att ta sin del av ansvaret för detta.

Magdalena Andersson
Riksdagsledamot (M)

Mer läsning

Annons