Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver en ny upplysningstid

I dagens segregerade skolor har eleverna i stor utsträckning slutat att försöka förstå vad de ska lära, skriver Per Falk.

Annons

Samhället ska styras av förnuft och kunskap, inte av tro och ideologi gränsande till fanatism – alltså tvärt emot vad vi många gånger får uppleva under alliansregeringen: Mot kunniga experters förnuftsgrundade varningar säljs väl fungerande statliga företag, som System- bolaget och Apoteksbolaget, ut och en väl fungerande skola undermineras genom ett otal friskolor som tillåts enbart därför att ideologi och tro har tagit makten över förnuftet. (Den största dumheten i skolsammanhang stod annars socialdemokraten Göran Persson för när han kommunaliserade den gemensamma samhällsuppgiften: skola på lika villkor för alla ungdomar oavsett var i landet de växer upp.)

Sverige tycks behöva en ny upplysningstid, likt den som under 1700-talet inleddes i England med Newton och Locke och genom Voltaires förtjänst spreds vidare till Frankrike, där man under fältropet ”Krossa den skändliga” gick till storms mot kyrka, tro och maktfullkomlighet. Just vad vi borde sträva efter också i dag 250 år senare, nu vänt mot borgarregeringen.

Låt oss börja med att inte tillåta den troende ministern Göran Hägglund avskeda en Apoteksstyrelse som förnuftigt nog sett till bolagets bästa när avregleringsideologerna bestämt att det ska säljas ut. Sedan hoppas jag förnuftet tar sig an skolan, där elevernas resultat kraftigt försämrats under de senaste tjugo åren – enligt den utredning, grundad på förnuft, fakta och insikt, som Skolverket gjort.

Orsaken till försämringen är, säger man, kommunalisering och friskolor. Eleverna delas på det här sättet in i grupper av duktiga, som dessutom har hjälp av studievana föräldrar, och andra som har svårare för sig. Att de svaga lyckas sämre, när de inte längre får gå tillsammans med de duktigare, har Skolverkets utredare inte svårt att förstå, men varför de duktiga (som alltså enligt borgerlig ideologi inte längre hämmas i sin utvecklingstakt) också har fått sämre resultat, det begriper man inte. Fenomenet är annars inte alls märkligt, tycker en gamling som var med redan på folkskolans tid då det dessutom fanns så kallade B-skolor där flera årsklasser undervisades samtidigt av en ensam lärare i en och samma skolsal.

Enligt borgerlig ideologi och tro så borde en B-skola inneburit erbarmlig undervisning och dåliga resultat – hur kan de duktiga gå framåt när läraren till största delen tvingas vända sig till de yngre eleverna med de sämsta studieförutsättningarna? undrar man.

Förklaringen är enkel, och gäller också senare tiders grundskola med sammanhållna klasser, med elever från skilda samhällsskikt och bakgrunder: I dessa klasser hjälpte de duktiga eleverna de svagare, vilket självfallet gynnade de senare men faktiskt också de duktiga – det är först när man i grunden förstår vad man ska lära ut som man utvecklas, inte när man lär sig en utantilläxa att rabbla upp vid ett prov. Var och en som försökt lära någon annan något, vet också att den som lär ut först själv tvingats att ordentligt sätta sig in i och förstå problemet. (”Man lär så länge man har elever” är en gammal lärarsentens.)

Resultat blir att båda parter når bättre studieframgångar än de annars skulle ha gjort.

I dagens segregerade skolor har eleverna i stor utsträckning slutat att försöka förstå vad de ska lära.

Det leder till att de sämre rustade ofta ger upp, samtidigt som de duktiga är helt inriktade på att få de högsta betygen genom att lyckas bra på proven, vilket de gör genom att vrålplugga och redovisa utantilläxor – som de snart har glömt och inte kan använda praktiskt.

Det här begriper alla som låter sig styras av förnuft och fakta och inte är förblindade av tro och ideologi. Vårt land behöver förvisso en ny upplysningstid, hur vi nu ska få till den med den trosstyrda regering vi nu har.

Per Falk, Gävle

Mer läsning

Annons