Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi bekämpar våldet mot kvinnor

Annons

Vi moderater har en nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och vår vision är ett samhälle som är fritt från våld som har sin grund i kön och makt. Motsvarande gäller hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Vi anser att alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Det orsakar stora kostnader, enligt Socialstyrelsen cirka tre miljarder kronor per år. Men framförallt leder våldet till fysiskt och psykiskt lidande som påverkar den våldsutsatta kvinnans hela livssituation.

Det är framförallt två grupper som rapporterar utsatthet, ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet. Det är också i dessa två grupper som ökningen är mest tydlig. Våld mot ensamstående mödrar har enligt Statistiska Centralbyråns levnadsundersökningar ökat med 44 procent och våld inom yrkeslivet med 37 procent under 2000- 2005.

Barn drabbas särskilt hårt av mäns våld mot kvinnor. Enligt Rädda Barnen finns det mellan 100 000 och 190 000 barn i Sverige som bevittnar våld i hemmet.
Vi moderater vill att våldet mot kvinnor ska bekäm¬pas och att stödet till våldsutsatta kvinnor förbät¬tras. Sedan 2006 har vi moderater tillsammans med Alliansen gjord den mest omfattande satsningen på rättsväsendet i modern tid. En del av den satsningen är en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor som omfattar 56 åtgärder för närmare en miljard kronor.
Förutom att arbeta mot brottsligheten vill vi arbeta mot brottslighetens orsaker. Vi tror att fler människor i arbete är en av de allra vikigaste sätten att minska brottslighetens grogrund. Den som är stolt över sitt liv, som klarar sin familjs försörjning och fostran har också bättre förutsättningar att inte dras in i våld och brottslighet. Därför är arbetslinjen bättre än bidrag-slinjen och skolor med större fokus på kunskap en central faktor för att förhindra att unga söker sig till kriminella kretsar.
Vi moderater har ökat kvinnors skyddsvärde genom att skärpa straffen för våldtäkt, misshandel och grov kvinnofridskränkning. Dessutom vill vi förbättra det förebyggandet arbetet, bland annat genom bättre förutsättningar för kvinno- och brottsofferjourer.
Samhället står idag bättre rustat för att hantera frågor som rör mäns våld mot kvinnor än någonsin tidigare. Men för att fortsätta att bekämpa det växande våldet behöver vi fyra år till. Med din röst den 19 september kan vi bekämpa våldet, tillsammans!


Ordförande i respektive Moderat förening

Ziita Eriksson, Hofors, kandiderar till Riksdagen
Greger Ljunggren, Söderhamn, kandiderar till kommunfullmäktige
Lasse Molin, Ljusdal, kandiderar till kommunfullmäktige
Per Nordgren, Nordanstig, kandiderar till Riksdagen

Mer läsning

Annons