Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi gör Sverige till ett möjligheternas land

Mångfald och valfrihet berikar, men kvaliteten på verksamheten ska vara lika, skriver ett antal socialdemokratiska riksdags- ledamöter från Gävleborg.

Annons

Nyligen genomförde vi vår jobbkongress. Det gjorde vi för att vi sätter jobben först. Dagens arbetslöshet är ett slöseri med människors kraft och ambitioner. Varje arbetad timme behövs. Klarar vi inte jobben då klarar vi inte välfärden.

Socialdemokraterna ska ha den mest framtidsinriktade politiken för entreprenörer och företagare. Entreprenörer behöver även de trygghet i förändring. Vi vill därför investera i kunskap och erbjuda ett bättre innovationsklimat. Investeringar i tjänstesektorn, exportrådgivning och tillgång till riskkapital måste till för att små företag ska kunna växa. I 2010-talets Sverige måste arbetslinjen också vara en utbildningslinje. Med kunskapslyft, kompetensförmedling snarare än arbetsförmedling och kompetensförsäkring främjar vi omställning. Sverige ska konkurrera med kunskap – inte med låga löner. Då behövs investeringar i kunskap. Förskolan bör bli en del av en tioårig obligatorisk grundskola. Barnomsorg på obekväm arbetstid bör utökas. Vår skolpolitik är förnyad med tydliga mål, systematisk uppföljning och höga förväntningar. Alla skolor ska tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem. Alla skolor ska vara bra skolor oavsett vem som äger skolan.

Kraven på kvalitet i skolan ska skärpas. Alla offentligt finansierade verksamheter ska vara skyldiga att göra kvalitetsredovisningar, delta i öppna jämförelser och i nationella kvalitetsregister. Välfärd ska ges utifrån medborgarnas behov, inte företagens. I dag kan skillnaderna vara stora i kvalitet och i olika delar av landet. Det blir ett lotteri om förskolan håller måttet. Därför vill vi säkra att all skattefinansierad verksamhet har hög kvalitet.

Vi vill inte ha en skola som sorterar elever tidigt och stänger dörrar. Vi har höga förväntningar på varje elev. Alla kan lyckas med rätt förutsättningar. Fler vuxna ska ha möjlighet till högskoleutbildning och snedrekrytering ska motverkas. Hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Då krävs fortsatt utbyggnad av och höjning av kvaliteten i högskolan. Cynikerna säger att det inte går, cynikerna säger att vi måste sänka våra ambitioner, cynikerna sa samma sak när vi byggde ut gymnasieskolan på 60-talet.

Mångfald och valfrihet berikar, men kvaliteten på verksamheten ska vara lika. Den enskildes behov ska styra. Välfärden betalas av oss alla med skatter. Då ska alla också få del av en välfärd av hög kvalitet. Överskott behövs för att utveckla verksamheten. Frågan är hur överskotten används. Vår utgångspunkt är att skattepengar avsedda för välfärden ska användas för att höja kvaliteten i välfärden.

Genom att sätta jobben först, genom att konkurrera med kunskap och genom välfärd med kvalitet – så gör vi tillsammans Sverige till ett möjligheternas land.

Raimo Pärssinnen

Åsa Lindestam

Per Svedberg

Sinikka Bohlin

Roland Bäckman

socialdemokratiska riksdags-ledamöter från Gävleborg

Mer läsning

Annons