Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har läst, förstått och tagit till oss av JO:s bedömningar

Annons

Tolkningarna av vad Justitieombudsmannen egentligen har sagt om landstingets hantering av yttrandefriheten är många. Vi anser att det är minst lika viktigt att titta på den kritik som JO delar ut, som det är att studera vilket utrymme JO ger för vår hantering av yttrandefriheten överlag. JO:s beslut är vägledande i båda delarna.
JO har prövat fyra delar i ett aktuellt fall. På två punkter ger JO ingen kritik. På två andra punkter delar JO ut kritik men visar också vad som är möjligt att göra.
En del handlade om den promemoria som skickades ut till landstingets chefer. Promemorian innehöll regler för hur yttrandefriheten kan hanteras. JO skriver att "Jag har… inte några synpunkter på att landstinget i en särskild promemoria vill klargöra vilka regler som gäller för yttrandefriheten." Det menar vi ger oss rätt i sak. Samtidigt menar JO att vi borde ha författat promemorian på "ett tydligare sätt". Den kritiken delar vi med JO.
En annan del handlade om att namnlistor bland personalen plockades ner på en arbetsplats. JO konstaterar att en arbetsgivare kan plocka ner namnlistor under särskilda omständigheter, t.ex. om de är stötande eller påverkar lojalitetsplikten. Samtidigt anser JO att vi agerade fel i det aktuella fallet. "Jag har svårt att se att sådana namnlistor i ett personalrum på arbetsplatsen skulle kunna uppfattas som stötande" skriver JO i sin bedömning och avslutar med att "Jag är därför kritisk till att namnlistorna omhändertogs". Vi förstår att JO antar den här ståndpunkten utifrån den beskrivning som är gjord i JO-anmälan, men vi delar inte JO:s uppfattning.
Vi menar att det bara är den aktuella chefen som kan bedöma i vilken mån namnlistorna var stötande eller påverkade lojalitetsplikten, dvs. våra medarbetares skyldighet att i första hand ta hand om våra patienter.
Vi har under de senaste åren arbetat mycket med att stärka våra medarbetares inflytande och delaktighet. Vi var bland de första i landet om att införa ett nytt samverkansavtal med förstärkta arbetsplatsträffar som i praktiken innebär att varje medarbetare får mer att säga till om på sin arbetsplats. Vi ser helst att våra medarbetare använder just arbetsplatsträffarna till att framföra sina åsikter, även om de givetvis får göra det på andra sätt. Här är vi rätt ute. Höstens medarbetarenkät visar att våra medarbetare tycker att de kan påverka viktiga beslut och att de arbetar i en uppmuntrande miljö.
Vi har också utbildat över 200 av landstingets chefer i hur yttrandefriheten och lojalitetsplikten hänger samman. Det arbetet kommer vi att fortsätta med även framåt och här blir JO:s aktuella beslut en given del i utbildningen.
Med detta hoppas vi att vi har gett en tydlig bild av att vi har läst, förstått och tagit till oss av JO:s bedömningar och att vi arbetar vidare med diskutera yttrandefriheten med våra chefer och medarbetare. Det är bara genom att ha en levande diskussion om yttrandefrihetens möjligheter och begränsningar som vi bäst kan värna den.
Ann-Margret Knapp (S), ordförande landstingsstyrelsen
Svante Lönnbark, landstingsdirektör

Mer läsning

Annons