Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi jobbar för att spara sekunder

Annons

Hjärt-Lungfonden belyser en mycket viktig fråga vad det gäller hjärtvården – tidsaspekten
Inom Landstinget Gävleborg ser vi samma problembild som Staffan Josephson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden och Jan Nilsson, ordförande Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. För den som har drabbats av en hjärtinfarkt är varenda minut viktig. Och tiden jobbar mot oss, inte med oss. Detta gäller mycket riktigt över hela Sverige. Inget landsting når idag upp till de nationella riktlinjerna för hjärtinfarktspatienter. Men vi ger oss aldrig. Vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med att få tiden till behandling att bli så kort som möjlig.

Rent konkret innebär det att vi fortlöpande följer utvecklingen på tiden mellan det akuta hjärtinfarktinsjuknandet och behandling. Vi för dagligen diskussioner kring hur vi kan förbättra oss och vi arbetar ständigt med vår organisation i syfte att korta tiden. Kardiologin jobbar här intensivt tillsammans med ambulansen.

Inom Landstinget Gävleborg har vi ett tydligt mål att sträva mot. Inom 60-90 minuter efter första vårdkontakt ska patienten befinna sig på PCI-lab för ballongvidgning. I dag befinner sig mer än 50 procent av patienterna inom 60 minuter på PCI-labb. Den relativt goda måluppfyllelsen når vi genom att redan i ambulans ta EKG på de patienter som larmat med bröstsmärta. Visar resultatet av EKG en allvarlig hjärtinfarkt går patienten direkt till Gävle för ballongsprängning.

Ser vi att det kommer att dröja för lång tid att komma till Gävle för ballongvidgning kan vi sätta in behandling med trombolys - som är ett akut propplösande läkemedel - redan i ambulans. Ballongvidgning har i studier visat sig bättre än trombolysbehandling även om det är fördröjningstider upp mot 4-5 timmar från symtomdebut av hjärtinfarkt till behandling.

Precis som Staffan Josephson och Jan Nilsson skriver har vi, och landets övriga landsting, en stor utmaning i att upplysa och utbilda allmänheten om att man direkt ska kontakta 112 vid misstänkt hjärtinfarkt. Att på egen hand ta sig till vård är inget gott alternativ.

Att arbeta med att rädda liv innebär att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder och att aldrig vara nöjd. Vi gör idag en bra insats och följer i stort de punkter Hjärt-Lungfonden redogör för i sin debattartikel. Men det finns alltid en förbättringspotential. Därför fortsätter vi att leta efter de betydande moment för patienten där minuter och sekunder kan sparas.

Gunnar Gustavsson
överläkare kardiologi, Landstinget Gävleborg


Birgitta Dackell

verksamhetschef kardiologi, Landstinget Gävleborg

Mer läsning

Annons