Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kan spara en på flera sätt

Annons

Den senaste tidens debatt om el visar att svenska folket inte är nöjda med elmarknaden eller dess övervakning. Som energiminister välkomnar jag engagemanget i energifrågan eftersom tillgång till energi är en grundläggande samhällsfunktion som berör oss alla.

Tyvärr har vi de senaste vintrarna fått uppleva hur beroendet av el från vattenkraft och kärnkraft gjort systemet känsligt för störningar. Framförallt har det handlat om kärnkraftverk som stått stilla och vattenmagasin som inte fyllts på samtidigt som vi haft perioder av stor efterfrågan på el. Sammantaget har det drivit upp elpriserna och ökat energikostnaderna vilket skapat såväl oro som ilska hos många konsumenter.
Från regeringens sida tar vi människors oro på stort allvar. Vi arbetar därför för att minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft i elsystemet genom att bygga ut andra kraftslag. Med mera förnybart så som vindkraft och biokraft får vi ökad mångfald i produktionen och minskar sårbarheten. Dessutom innebär ökad produktion att risken för stora pristoppar minskar eftersom vi med mer av egen produktion slipper importera dyr kolkraft. Regeringen jobbar också för att förbättra konsumenternas roll på marknaden. Det handlar bland annat om förslag på timvis mätning, att du som konsument ska kunna välja mellan fler elleverantörer när vi får en nordisk slutkundmarknad och att vi från årsskiftet inför en ny reglering av elnätsavgifter så att det tydligare bestäms vilka elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av dig som kund.
Energimarknadsinspektionen som ansvarar för övervakning av elmarknaden har också vidtagit åtgärder som ska förbättra konsumenternas förtroende och öka insynen på marknaden. Bland annat kommer man inom loppet av ett par veckor att ha oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser som ska säkerställa att bolagen inte missbrukar sin dominerande position på marknaden. Man har också beslutat att inrätta ett Energimarknadsråd där intresseorganisationer och andra intressenter ska ge myndigheten förslag och råd på vad de kan göra bättre.

Det görs med andra ord saker i syfte att förbättra elmarknaden. Alla förbättringar kan dock inte ske över en natt, och även när vi har ett mer stabilt och balanserat energisystem på plats kan vi inte utesluta framtida pristoppar på el.

Därför är energibesparande åtgärder ett gott råd till dem som vill sänka sin elräkning både på kort och lång sikt. Vissa investeringar är kostsamma och har längre återbetalningstid, medan andra ger effekt i plånboken med en gång. Vad som är bäst och mest kostnadseffektivt i det enskilda fallet kan kommunens klimat- och energirådgivare, Energimyndighetens hemsida eller företag som gör energikalkyler hjälpa till med. Den mest miljövänliga och kostnadseffektiva kilowattimmen är den vi inte använder. Därför har regeringen under min tid som energiminister mer än fördubblat insatserna för energieffektivisering.

I stort och smått finns det saker som var och en kan göra. Visar sig regeringens åtgärder vara otillräckliga så är vi beredd att göra mer för att förstärka konsumenternas ställning på marknaden.


Maud Olofsson
Närings- och energiminister

Mer läsning

Annons