Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kan våra barns behov bäst

Öppen fråga till Socialnämnden i Ockelbo:

17 juni 2010 beslutade socialnämnden att ha kvar Smultrongården i Ockelbo. Socialchefen fick i uppdrag att teckna femårigt hyresavtal för de nya lokalerna på Vibacka. Varför har ni ändrat er?

Annons

NÄMNDENS SOCIALDEMOKRATER SKRIVER ATT DE VILL HA en verksamhet där alla barn och föräldrar utifrån vars och ens specifika behov ska ha rätt till kvalificerad omsorg med det innehåll och vid de tillfällen man har störst behov. Vi anser att vi får det genom att behålla verksamheten i Ockelbo. Tvingas vi till Sandviken, halveras vår möjlighet till avlastning och då uppfylls inte våra behov. Vi får inte heller samma trygghet och kompetens som vi har idag.

LSS-LAGENS INTENTION är att kommunen ska kunna tillgodose de behov som finns. Våra behov ligger runt helgerna. Kan Ockelbo tillgodose detta genom ett helgöppet Korttids så är det godkänt enl. Socialstyrelsen. Flyttar det hit en familj som har andra behov, måste kommunen kunna erbjuda en lösning. Men det måste man göra oavsett var korttidshemmet är placerat geografiskt. Lagen säger också att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet och vara lätt tillgänglig. Vi menar att våra barn genom att få vara i Ockelbo där de faktiskt bor, blir delaktiga och jämlika på ett helt annat sätt än om de tvingas till en annan kommun.

KOMPETENS. Personalen i Ockelbo har gått många utbildningar. Bl a inom KBT och neuropsykiatriska funktionshinder som t ex autism, Asperger m m. Den utbildningen gick de samtidigt med personal från Sandvikens korttidsboende. De har en gedigen kunskap och kännedom om våra barn och deras behov. De kunskaperna är oersättliga.

UTEMILJÖ. Nämndens socialdemokrater skriver om Sandvikens fina utemiljö. Vi vill gärna påminna om Ockelbos fantastiska miljö. Smultrongården besöker ofta Wij trädgårdar där barnen kan uppleva naturen med alla sina sinnen, i enlighet med Wij Trädgårdars egen vision. Där finns också en fin lekplats med goda möjligheter för alla barn att leka och få stimulans. Wij förskola har också satsat på en utemiljö tillgänglig för alla, vilket utförts så väl att de får förfrågningar om studiebesök från när och fjärran. Både Wij trädgårdar och Wij förskola ligger inom bekvämt avstånd från de tilltänkta lokalerna. I direkt anslutning till lokalerna på Vibacka finns dessutom en innergård med fruktträd, bärbuskar och mycket goda möjligheter till lek och stimulans.

TRYGGHET. Förutom nattpersonal finns alltid en person med jour som snabbt kan vara på plats. Om det händer något är det dessutom en stor trygghet för både barn och personal att ha anhöriga nära.

AKUTA BEHOV. Med egna lokaler har vi för första gången fysisk möjlighet till akutplatser. Personalen har möjlighet att lägga om schemat så utrymme finns att lösa akuta behov inom budget.

KLAGOMÅL. Vi har framfört klagomål, synpunkter och önskemål under årens lopp. Många gånger har vi varit frustrerade för att vi inte givits möjlighet att föra en dialog med de ansvariga. De flesta synpunkter har gällt samverkan eller relaterat till samlokaliseringen, som inneburit begränsningar för Smultrongården genom att verksamheten inte har kunnat utvecklas och anpassas efter barnens behov. Med egna lokaler och ny ledning ser vi ljust på framtiden.

OCKELBO HAR BEGRÄNSAD EKONOMI. Är det klokt att släppa den ekonomiska kontrollen till en annan kommun? Är det inte säkrare att behålla kontrollen och kunna anpassa verksamheten i samverkan med anhöriga och personal på hemmaplan? Det finns mer resurser i Sandviken säger man, men i Arbetarbladet läser vi om skenande utgifter inom Sandvikens handikapp¬omsorgsnämnd. De missar budgeten med drygt 10 miljoner. Finns det verkligen mer resurser där?

BUDGET. Ockelbo måste åtgärda de brister som KOMREV har påtalat ang. avsaknad av ekonomisk uppföljning inom LSS verksamheterna. Vi menar att med ny chef, budgetinsyn för personal, samverkan samt bättre ekonomisk styrning har verksamheten goda förutsättningar att klara budget.

TILL SIST:
• Varför anser sig delar av socialnämnden veta mer om våra och våra barns behov än vad vi själva gör? Fråga oss istället: Vad behöver era barn? Vad behöver ni för att orka? Vad kan vi göra för att underlätta för er?

• Det finns ett förslag på en trygg och säker verksamhet inom budgetramen som alla anhöriga ställer sig bakom. Bra lokaler finns. Engagerad personal och anhöriga finns!

• Vi ber nu ordföranden i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige att skapa ett forum där vi får delta för att kunna ge beslutsfattande politiker en mer nyanserad bild av Smultrongårdens historia och konsekvenser av en eventuell nedläggning. Vi förstår att politiker ibland måste fatta svåra beslut. Men besluten måste fattas på korrekta underlag.

Anhöriga genom
Camilla och Per Eriksson

Föreningen FUB Ockelbo genom
Helena Ingelsson Arkesjö, kassör
Lena Dahlblom, sekreterare

Mer läsning

Annons