Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kräver att de (s)tyrande ser elevens rättigheter

Annons

”Självklart ska alla barn ha rätt till likvärdig utbildning oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionshinder och var i landet det bor. Detta enligt artikel 2 i barnkonventionen.”(Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i Skolvärlden, januari 2010)
FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 april 1989, och Sverige har ratificerat konventionen. Därmed har vi ett juridiskt åtagande, att elever under 18 år behandlas enlighet FN:s barnkonvention. Alla elever under 18 år har enligt barnkonventionen rätt till en likvärdig utbildning. När elever inte får en likvärdig utbildning så agerar man på ett sätt som strider mot FN:s Barnkonvention.
Skolan är avgörande för att en människa ska ha kännedom om och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en egen uppfattning. Om mindre än en månad så stänger skolorna för sommaren och alla niondeklassare får då sina slutbetyg för grundskolan. Förra året var det 16 procent av alla niondeklassare i Gävle kommun som inte hade behörighet att gå ett nationellt program på gymnasiet. För eleverna som inte uppnådde kunskapsmålen för ett eller flera kärnämnen innebar det att de inte hade friheten att välja vägen till sin framtid. I en ranking som gjordes av Lärarnas Riksförbund år 2010, där man jämförde bland annat gymnasiebehörigheten bland niondeklassare och uppnådda mål . Den baseras på statistik från Skolverket och SCB. Resultatet visade att det finns mycket som inte är likvärdigt mellan kommunerna och även att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Gävle kommun hamnade på 254 plats av 290 kommuner. Gävle kommun bryter med andra ord mot barnkonventionen om barns rätt till en likvärdig utbildning.
Denna företeelse anser vi i Liberala ungdomsförbundet Gävleborg är oacceptabel. Vi vill inte se fler brott mot barnkonventionen i utbildningen för elever i Gävle kommun. Vi kräver att de styrande politikerna i Gävle kommun ser elevens rättigheter och tar aktion när det kommer till barn och ungdomars utbildning som inte efterlever kraven i FN:s barnkonvention. Vi kräver att alla elever i Gävle kommun får en utbildning som leder till att alla elever uppnår de nationella målen i kärnämnena när de går ut grundskolan så att de får behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det är elevens rättighet att få en utbildning innehållande kunskap av hög kvalité, en grund för deras utveckling in i vuxenlivet. För detta krävs det att behöriga lärare undervisar på lektionerna så att alla elever får en likvärdig grundutbildning. De styrande politikerna i Gävle kommun har en skyldighet att se till att skolverksamheten i Gävle kommun följer barnkonventionens krav på en likvärdig utbildning för varje enskild elev.
Felicia Liu
Distriktsordförande i Liberala ungdomsförbundet Gävleborg
Kevin Larsson
Distriktsstyrelseledamot i Liberala Ungdomsförbundet GävleborgVi kräver att de (s)tyrande ser elevens rättigheter
”Självklart ska alla barn ha rätt till likvärdig utbildning oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionshinder och var i landet det bor. Detta enligt artikel 2 i barnkonventionen.”(Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i Skolvärlden, januari 2010)
FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 april 1989, och Sverige har ratificerat konventionen. Därmed har vi ett juridiskt åtagande, att elever under 18 år behandlas enlighet FN:s barnkonvention. Alla elever under 18 år har enligt barnkonventionen rätt till en likvärdig utbildning. När elever inte får en likvärdig utbildning så agerar man på ett sätt som strider mot FN:s Barnkonvention.
Skolan är avgörande för att en människa ska ha kännedom om och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en egen uppfattning. Om mindre än en månad så stänger skolorna för sommaren och alla niondeklassare får då sina slutbetyg för grundskolan. Förra året var det 16 procent av alla niondeklassare i Gävle kommun som inte hade behörighet att gå ett nationellt program på gymnasiet. För eleverna som inte uppnådde kunskapsmålen för ett eller flera kärnämnen innebar det att de inte hade friheten att välja vägen till sin framtid. I en ranking som gjordes av Lärarnas Riksförbund år 2010, där man jämförde bland annat gymnasiebehörigheten bland niondeklassare och uppnådda mål . Den baseras på statistik från Skolverket och SCB. Resultatet visade att det finns mycket som inte är likvärdigt mellan kommunerna och även att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Gävle kommun hamnade på 254 plats av 290 kommuner. Gävle kommun bryter med andra ord mot barnkonventionen om barns rätt till en likvärdig utbildning.
Denna företeelse anser vi i Liberala ungdomsförbundet Gävleborg är oacceptabel. Vi vill inte se fler brott mot barnkonventionen i utbildningen för elever i Gävle kommun. Vi kräver att de styrande politikerna i Gävle kommun ser elevens rättigheter och tar aktion när det kommer till barn och ungdomars utbildning som inte efterlever kraven i FN:s barnkonvention. Vi kräver att alla elever i Gävle kommun får en utbildning som leder till att alla elever uppnår de nationella målen i kärnämnena när de går ut grundskolan så att de får behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det är elevens rättighet att få en utbildning innehållande kunskap av hög kvalité, en grund för deras utveckling in i vuxenlivet. För detta krävs det att behöriga lärare undervisar på lektionerna så att alla elever får en likvärdig grundutbildning. De styrande politikerna i Gävle kommun har en skyldighet att se till att skolverksamheten i Gävle kommun följer barnkonventionens krav på en likvärdig utbildning för varje enskild elev.
Felicia Liu
Distriktsordförande i Liberala ungdomsförbundet Gävleborg
Kevin Larsson
Distriktsstyrelseledamot i Liberala Ungdomsförbundet Gävleborg

Mer läsning

Annons