Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste ha en sjukförsäkring som alla kan lita på

AnnonsFör oss Kristdemokrater har utgångspunkten hela tiden varit att vi ska ha en sjukförsäkring som alla kan lita på. Många som tidigare inte fick den hjälp och stöd de behövde för att komma tillbaka till arbete från passiv sjukskrivning eller sjukersättning får idag detta stöd. Men att försäkringen idag fungerar bättre för många räcker inte. Enskilda har drabbats hårt och många hamnar i svår ekonomisk knipa när försäkringen inte fungerar som det var tänkt. I vissa fall är det tydligt att det är själva regelverket som behöver ändras vilket måste ske så snart som möjligt.
Just därför lägger kristdemokraterna en rad förslag

Undantagen i rehabiliteringskedjans olika steg måste ses över så att rätt personer får behålla sin sjukförsäkring respektive förs över till Arbetsförmedlingen. Den enskilde ska inte behöva drabbas av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av personens arbetsförmåga.

Ersättningen till personer som har haft tidsbegränsad sjukersättning och går in i en ny sjukperiod utan sjukpenninggrundande inkomst måste åtgärdas. De sjukskrivna ska inte kunna bli utförsäkrade!

Kvalitén på Arbetsförmedlingens åtgärder för de som varit borta länge från arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning måste höjas. Svårigheterna att komma tillbaka till arbete efter lång sjukfrånvaro ska inte underskattas. En åtgärd kan vara att höja taket för lönebidrag.

Tillämpningen av bestämmelserna om sjukersättning får inte grundas på alltför teoretiska spekulationer om och när en person kan återfå arbetsförmågan. Det är helt riktigt att sjukersättning ska beviljas enbart om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Däremot måste beviskraven på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vara så tydliga att alla känner sig trygga i att bedömningen blir korrekt och rättssäker.

Tyvärr händer det att alltför ofta att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör olika bedömningar av den enskildes arbetsförmåga som gör att några hamnar utanför båda systemen med personliga tragedier som följd. Att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika syften med sina bedömningar får inte leda till att den som är sjuk eller arbetslös utförsäkras och blir helt utan ersättning.

Bristerna i sjukförsäkringen behöver rättas till så att vi alla kan lita på att skyddet finns där när vi behöver det.

Kent Sjöberg, Norrbo, ombudsman (KD)
Ingemar Kalén, Hofors, oppositionsråd (KD)
Lili André, oppositionsråd, Gävle (KD)
Bertil Eriksson, Ovanåker, (KD)
Margareta Sidenvall, Hudiksvall, (KD)
Rosalie Carlén, Söderhamn, Landstingsrevisor (KD)
Anders Bergsten, Rengsjö (KD)

Mer läsning

Annons