Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste satsa på tillväxt

Annons

Medan krisen tvingar andra länder i Europa att sänka löner och höja skatter så har vi i Sverige, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, utrymme för reformer. För att trygga framtidens välfärd måste vi använda det utrymmet för att stimulera forskning, företagande och tillväxt. I regeringens vårproposition som kom i veckan så pekar vi i alliansen på tre konkreta skatteåtgärder som vi vill pröva om ekonomin tillåter.
Välfärden är beroende av en långsiktigt hållbar ekonomi. För att stärka tillväxten och Sveriges ekonomi vill vi göra det mer lönsamt och mindre krångligt att driva företag. Några steg har redan tagits, bland annat genom att företagare fått bättre social trygghet, bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgiften har sänkts, nya områden har öppnats för entreprenörer och satsningar har gjorts på att stimulera kvinnors och invandrares företagande.
För att svenska företag ska stå sig i internationell konkurrens så måste de också kunna attrahera ledande personer och talanger inom sina respektive områden. Därför vill vi se över möjligheten att införa ett förenklat förfarande för systemet med så kallad ”expertskatt”, som ger vissa utländska arbetstagare skattelättnader. På så sätt stärks de svenska företagens konkurrenskraft i kampen om ledande experter och talanger som annars riskerar att välja länder med lägre skatter. Ett sådant förfarande skulle innebära att alla personer som rekryterats utomlands och som tjänar över två prisbasbelopp omfattas av systemet.
Forskning och innovation är bärande element i ett kunskaps- och tjänstesamhälle. Redan idag satsar Sverige näst mest på forskning av alla OECD-länder, men vi kan bli ännu bättre. För att stimulera företagen att satsa ännu mer vill undersöka möjligheten att utöka företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling även om den inte omfattar företagets kärnverksamhet. På så sätt blir med mindre kostsamt för företagen att bedriva forskning som stimulerar tillväxten.
Sist men inte minst vill vi pröva ytterligare förenklingar i 3:12-regelverket som reglerar beskattningen av fåmansbolag. Vi vill se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och införa ett tak i hur stor utdelning som ska beskattas som lön. Därmed kan dessa, ofta små företag, öka sin lönsamhet och slippa en hel del administrativt krångel.
För att reformer av det här slaget ska kunna genomföras krävs naturligtvis att ekonomin tillåter. För att klara jobben och välfärden i en allt hårdare internationell konkurrens måste vi dock göra satsningar på forskning, företag och tillväxt. Genom att det blir enklare och mer lönsamt att driva företag så tar vi fortsatt ansvar för ett tryggt Sverige.
Tomas Tobé (M)
Ordförande arbetsmarknadsutskottet, Gävleborg
Jessica Polfjärd (M)
Riksdagsledamot i näringsutskottet, Västmanland

Mer läsning

Annons