Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi säger nej till neddragningarna

Allians Hofors säger nej till att stänga sex särskilda boendeplatser på Spelmannen och omförvandla dem till ett demensboende och nej till att avveckla 14 särskilda boendeplatser på Hantverkaren.

Annons

Majoriteten i Hofors kommun (S, V och MP) har lagt förslag på kraftiga besparingar inom äldreomsorgen i socialnämndens budget 2010 och plan 2011–2012 vilka kommer att genomdrivas – befarar vi – redan på socialnämndens sammanträde 17 juni 2009.

Dessa besparingar kommer att få ödesdigra konsekvenser för kommunens äldre och deras anhöriga samt för den personal som drabbas av de personalreduceringar som blir en följd av beslutet.

Majoriteten med S i spetsen vill avveckla 14 särskilda boendeplatser på Hantverkaren.

De vill dessutom stänga sex särskilda boendeplatser på Spelmannen och omförvandla dem till ett demensboende, ett förslag som socialnämnden så sent som våren 2008 sa nej till.

Kostnaden för ombyggnad och personalförstärkning beräknades då, 2008, uppgå till 2 miljoner.

Förslaget innehåller även en omfattande omorganisation av äldreomsorgen som ska genomföras med start omgående.

Det föreslås att Persgården enbart ska ha somatiska boendeplatser och att Hesselgrenska avdelningarna enbart ska ha demensplatser, förutom Linden, som kommer att bli kommunens enda korttidsboende. Korttidsplatsen på Spelmannen avvecklas.

En omorganisation som vi befarar kommer att kosta mycket pengar och mänskligt lidande.

En besparing på 2 miljoner kommer, enligt förslaget, under planperioden att göras inom särskilda boenden. Hemtjänsten kommer däremot att förstärkas. Återigen trycks vården till hemmen. Det kommer att bli allt svårare att få en särskild boendeplats beviljad.

Majoriteten tycks anse att de gamla ska bo ensamma och otrygga samt att ansvaret för vården skall läggas alltmer på de anhöriga.

Vi i Allians Hofors (C, M, FP och KD) säger nej till att stänga sex särskilda boendeplatser på Spelmannen och omförvandla dem till ett demensboende.

Vi har tidigare lagt ett förslag om att kommunen ska använda de stimulans- bidrag som vår regering har infört för nybyggnation av särskilda boenden, för en nybyggnation av demensplatser i Torsåker. Ett förslag som majoriteten förkastat. Vi säger även nej till att avveckla 14 särskilda boendeplatser på Hantverkaren.

Hofors kommun har en negativ åldersdemografi och enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre att öka med 130 personer fram till 2018. Så kommunens alla särskilda boendeplatser behövs!

Vi i Allians Hofors kommer vid socialnämndens sammanträde 17 juni 2009 att reservera oss mot förslaget Budget 2010, plan 2011–12, med hänvisning till det budgetförslag vi lagt i alliansens budget 2009 och plan 2010–2011.

Då kommunens majoritet avvisat våra tidigare förslag så kan vi inte säga ja till de förslag till budget som nu föreslås.

Vi säger nej till besparingsförslagen eftersom de är en konsekvens av att kommunens majoritet inte följt våra förslag om att förbättra kommunens ekonomi långsiktigt bland annat genom att sälja delar av Hoforshus AB:s bostadsbestånd.

Centerpartiet

Moderaterna

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Mer läsning

Annons