Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi satsar på barnen i krisens spår

Kristdemokraten Emma Henriksson redovisar vad regeringen har gjort för barnen.

Annons

I Arbetarbladet 11 maj efterlyser Fredrik Lundh, ordförande Unga örnar, och Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande, en politik som ser till barnens bästa i krisens spår.

Sedan regeringsskiftet har Alliansregeringen genomfört en rad åtgärder för att stärka barnens situation i. Bland annat har en familjepolitisk reform genomförts med införandet av en barnomsorgspeng, ökat pedagogiskt inslag i förskolan, jämställdhetsbonus och frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag.

Det är inom familjen som barnets trygghet och känsla av sammanhang grundläggs. För barnet är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i dess uppväxt och tar ansvar för det. Genom reformerna ökar familjernas valfrihet och kvinnor och män ges möjlighet att bättre kombinera familjeliv med arbetsliv.

Alliansregeringen har även tagit fram en skrivelse som presenterar de områden som regeringen under de närmaste åren särskilt prioriterar för att ta till vara och stärka barns rättigheter och intressen. Prioriteringarna handlar om att förstärka det strategiska arbetet med att genomföra FN:s barnkonvention, ge bättre stöd till föräldrar, bekämpa våld mot barn och att främja barns psykiska hälsa.

När det gäller barns psykiska hälsa har regeringen hittills satsat sammanlagt 500 miljoner för att förbättra vården av barn som mår psykiskt dåligt. Bland annat så har kraven på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) skärpts så att den längsta väntetiden kortats från 90 till 30 dagar.

Regeringen har även tagit fram en handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Den innehåller tio nya åtgärder för att motverka den sexuella exploateringen av barn i Sverige och världen.

Andra åtgärder Alliansregeringen beslutat om är sänkt skatt på hushållstjänster, sänkt skatt i vissa tjänstesektorer, möjlighet till nystartsjobb i offentlig sektor och fortsatta satsningar för att stimulera kvinnors företagande.

riksdagsledamot (KD)

Mer läsning

Annons