Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi satsar på Upptåget

Vi socialdemokrater satsar på en väl fungerande kollektivtrafik i hela länet, skriver Börje Wennberg (S) och Lars Skytt (S).

Annons

På måndag sammanträder landstingsfullmäktige i Uppsala för att besluta bland annat om budgeten för 2010.

Ett av förslagen från den borgerliga majoriteten är att minska anslaget till kollektivtrafiken med cirka 5 miljoner kronor. Samtidigt säger de att UL ska ha ytterligare ett tåg till en årlig merkostnad på cirka 5 miljoner kr, men skickar inte med några nya pengar.

Även om vi i dag inte har någon inflation ökar trots allt personalens löner och så gör även bränsle- och andra driftskostnader. De inkomster som UL har från biljettförsäljningen räcker till nästan 60 procent av kostnaderna, resten skjuter ägarna (landstinget och länets åtta kommuner) till. Ansvarsfördelningen mellan ägarna är att landstinget svarar för Upptåget, UVEN (tåget mellan Sala och Uppsala) samt busstrafiken mellan länets centralorter, så kallade stomlinjer. Övrig busstrafik svarar kommunerna för. Detta innebär att landstinget i år skjuter till nära 190 miljoner kronor och kommunerna tillsammans cirka 110 miljoner kronor.

I den trafikförsörjningsplan som även den ska antas av landstingsfullmäktige listas ett antal busslinjer som de borgerliga föreslår ska få väsentligt mindre bidrag, eller att kommunerna ska täcka upp när landstinget minskar sitt anslag. En av dessa är linje 838 mellan Tierp och Gävle. Här har tyvärr ingen ordentlig dialog förts mellan landstinget och de berörda kommunerna Älvkarleby och Tierp, och risken är stor att problemet läggs i knät på UL utan tydliga signaler från ägarna om vad som ska göras.

Och alla förstår naturligtvis att de stora förlorarna blir resenärerna från Tierp, Mehedeby, Marma, Älvkarleby och Skutskär.

Vi socialdemokrater, tillsammans med V och MP, har i vårt budgetförslag skjutit till ytterligare 21 miljoner kronor till kollektivtrafiken. Om vår budget antas skulle det innebära att landstinget skulle fortsätta att ansvara för underskottet på bland annat linje 838 till dess att Upptågstrafiken byggts ut till likartad turtäthet som mellan Tierp och Uppsala.

När en sådan utbyggnad är klar blir det naturligt att kommunerna tar över de kompletterande lokala linjerna. Men så länge turerna, främst till Gävle, är så glesa som i dag måste de kompletteras med busstrafik, och då är det landstingets ansvar.

Ett av de stora problemen när det gäller planering och genomförande av kollektivtrafiken är den splittrade ägarbilden, och det skiftande ansvartagandet hos ägarna. Vi socialdemokrater har tillsammans med V och MP motionerat om att renodla ägarrollen. Det enda realistiska är att landstinget ensamt tar över ägandet av UL.

Det skulle innebära mycket enklare planering, inga strider eller ”lurpassande” mellan stora och små ägare, till fördel för resenärerna.

Upptåget har blivit en succé. Resandet har ökat kraftigt, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Nya resandegrupper har upptäckt tågets fördelar, vilket inneburit att det i dag är trångt på många avgångar.

För oss socialdemokrater är en fortsatt satsning på kollektivtrafiken en självklarhet. Vi är beredda att satsa ytterligare för att förbättra kollektivtrafiken och för att hålla taxorna på en rimlig nivå. Det som ligger närmast är att fler Upptåg måste gå till Gävle. Här är det viktigt att vi och kollegerna i Gävleborg snarast hittar samverkansformer så att det blir möjligt.

Vi socialdemokrater satsar på en väl fungerande kollektivtrafik i hela länet!

Börje Wennberg, Tierp

landstingsråd (S)

Lars Skytt, Skutskär

kommunalråd (S)

Annons