Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi ska göra det vi kan, med det vi har, där vi är

Vi ska tänka framåt och använda våra resurser på bästa sätt i stället för att tillåta oss själva att bli offer för omständigheterna och låta bitterheten ta över, tycker repre- sentanter för Kunskapsförvaltningen i Sandviken.

Annons

Finanskrisen och lågkonjunkturen är verkliga och de slår hårt mot många människor på hela vårt klot. I Sverige och Sandviken är vi naturligtvis också drabbade, på flera fronter. På Kunskapsförvaltningen har vi lagt varsel om att 100 tjänster ska bort. Att detta drabbar förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola är alldeles klart och vi kommer, tyvärr, att få sänka ambitionsnivån för våra verksamheter.

Sänkningen av ambitionsnivån gäller i högsta grad även för Kunskapskontoret. Kunskaps- förvaltningen bildades 2003 och de flesta som arbetade med frågor inom förvaltningens område på områdeskontorens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tid (1986–2002) följde med till Kunskapskontoret, då beläget på Gävlevägen.

Totalt fanns där som mest 39 personer som dock alla inte arbetade heltid.

Sedan dess har en stadig sänkning av antalet tjänster på kontoret skett, för att sedan april 2008 vara 29,8. I de varsel som nu görs berörs 3,6 tjänster på kontoret vilket gör att 26,2 tjänster kommer att vara kvar. Detta innebär en minskning på drygt 12 procent i nuläget, vilket är en betydligt större neddragning än vad verksamheterna drabbas av.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde 2008, på uppdrag av skolchefen Barbro Berglind, en genomlysning av Kunskapskontoret. Den visade att antalet anställda inom administrationen för förskola och skola i Sandviken inte på något sätt sticker ut i en jämförelse med övriga kommuner i landet. Den visade dock, som även Skolverkets statistik gjorde, att vi hade, och har, högre personaltäthet i förskola, grundskola och gymnasieskola än andra jämförbara kommuner.

Kunskapsförvaltningens verksamheter om- fattar cirka 7 000 barn och ungdomar och cirka 1 200 anställda.

Förvaltningskontoret har att, för verksamheternas räkning, se till att Sandvikens kommun gör det som lagar, förordningar och styrdokument säger.

För verksamheternas räkning deltar också tjänstemän i lokala, regionala och nationella samarbetsorgan. Kontoret har också att noga följa vad som händer på departement och Skolverk. Fakturor och ekonomi ska hanteras.

Kunskapsnämnden ska ha den service, kallelser, dagordningar, protokoll och information den behöver. Utredningar ska göras och remissvar skrivas. Kunskapskontoret både stödjer och driver utveckling av verksamheterna, vilket kräver omvärldsspaning, utbildning och fortbildning. IT-kontoret driftar våra datorer och system men innehållet i våra system måste vi sköta själva.

Oavsett var i organisationen vi befinner oss har vi samma strävan att göra det så bra som möjligt för våra barn och unga i Sandvikens skolor.

Situationen är påfrestande för oss alla och det är viktigare än någonsin att mobilisera positiva krafter. Vi ska göra det vi kan, med det vi har, där vi är.

Vi ska tänka framåt och använda våra resurser på bästa sätt i stället för att tillåta oss själva att bli offer för omständigheterna och låta bitterheten ta över.

skolchef

gymnasiechef

grundskolechef

förskolechef

Mer läsning

Annons