Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill bryta utanförskapet

Annons

Den stora klyftan i dagens Sverige går mellan de personer som arbetar och försörjer sig själva, och de som inte har den möjligheten. För Folkpartiet är det avgörande att bekämpa det utanförskap som många i vårt samhälle lever i, så att människor kan stå för sin egen försörjning och växa som individer.
En stor del av dem som lever i utanförskap har sina rötter i andra länder, och en fungerande integrationspolitik är nödvändig för att komma tillrätta med integrationsproblemen. Folkpartiet är det parti som på allvar prioriterar integrationsfrågorna och som har förslag för att bryta utanförskapet.

Vi tänker bland annat verka för att Arbetsförmedlingen ska ges ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden i stället för kommunerna. Redan innan den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska hans eller hennes utbildning, kompetens och erfarenheter utvärderas. Då kan rätt insatser sättas in redan från dag ett. Under tiden fram till uppehållstillstånd ska mer utbildning och aktiviteter erbjudas än idag, för att förhindra att människor passiviseras.
Vi tycker också att frivilliga organisationer och företag ska involveras i arbetsförmedlingens arbete. Ekonomisk ersättning ska ges efter att den nyanlände har fått ett arbete och varit anställd en viss tid. Instegsjobben, som regeringen infört, är ett också bra sätt att att få arbetsgivare att anställa de personer som befinner sig längst från arbetsmarknaden.
Kanske den viktigaste faktorn för en lyckad integration är goda kunskaper i svenska. Under mandatperioden har vi genomfört det välbehövliga SFI-lyftet. Kraven på utbildningskvalitet och måluppfyllelse har skärpts kraftigt, och regeringen har öronmärkt 61 miljoner kronor mellan 2008 och 2010 för att höja lärarnas kompetens. Arbetet med att förbättra SFI-utbildningen kommer att fortsätta.

Den socialdemokratiska integrationspolitiken har varit en fullständig katastrof. Från 1990 till 2006 växte antalet utanförskapsområden från tre till 158. Mediantiden för en nyanländ person att få jobb är sju år. I stället för att arbeta med nycklarna till en lyckad integration – språk och arbete – lade man fokus på helt fel saker. De rödgröna har inte heller idag några seriösa idéer för hur invandrare ska komma in i samhället och kunna bidra med sin kreativitet, kunskap och arbetsvilja.
Folkpartiet står däremot för en integrationspolitik som sätter individen i centrum och och vars mål är att bryta utanförskapet. Vi tror på individer och deras förmåga. Den höga arbetslösheten bland invandrare beror på systemfel i det svenska samhället. Folkpartiet tänker fortsätta att föra en integrationspolitik för egen försörjning, goda kunskaper i svenska och rätten till egen identitet och kultur. Den 19 september ber vi om ditt förtroende.

Jakob Nyström (FP)
Vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Gävleborg

Mer läsning

Annons