Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilka får betala nya Stortorget?

Kostsamma beslut bör alltid konsekvensbedömas och prissättas ur alla synvinklar, anser Gunilla de Maré med anledning av ombyggnationen av Stortorget i Gävle.

Annons

Inför den ombyggnad som nu som bäst pågår runt och på Stortorget finns all anledning att göra vissa reflektioner. Kostnaden, cirka 75 miljoner kronor (skattemedel för investeringar) är i sig alldeles orimlig men ganska typisk för Gävle.

Det duger inte att göra det nödvändiga, som exempelvis byte av skadade plattor i samband med kontroll och reparation av fjärrvärmeledningar, rivning av den stora fontänen och rengöring av pyloner. I Gävle tar vi gärna till lite i överkant – vi vill ju inte snåla och så kan vi alltid hävda ”att Gävleborna är värda det bästa”. Det låter så bra och då betyder kostnaden ingenting.

En insändare skriver ”att det är så tyst och lugnt nu utan all biltrafik”. Javisst, föredrar man ljudet av traktorer, lastbilar, dumprar och traktorer så kanske det kan påstås att det är tyst!

För oss kringboende har stängningen av Nygatan i stället inneburit att alltmer biltrafik förts in i bostadsområdena.

Staketgatan, med nästan enbart bostäder, har blivit en än mer av trafik belastad gata med långa avgassprutande bilköer vid rödljusen. Så kommer det alltså också att bli i fortsättningen eftersom Nygatan blir avstängd för annat än taxi och bussar. Biltrafik in där människor bor och förbi våra skolor är tydligen melodin i Gävle.

Konsekvenserna av avstängningen av Nygatan i både riktningarna har redan fått effekter på handeln.

Omsättningen har hos vissa affärsidkare sjunkit med cirka 20 procent vilket i sin tur lett till varsel av anställd personal.

En ytterligare effekt av de arbeten som nu pågår är att konkurrensförhållandena störs i stor utsträckning.

Med våren kommer uteserveringarna, men exempelvis Konditori Lido har förbjudits att använda sin uteplats. Övriga kan ha fortsatt öppethållande.

Detta kan inte vara förenligt med kommunal- lagens likställighetsprincip. Någon ekonomisk ersättning utgår inte heller för den lägre omsättning som redan märkts.

Sommartiden innebär för många serveringar det uppsving som krävs för att uppnå en rimlig förtjänst på årsbasis. Någon hänsyn till detta har inte tagits.

Konsekvenserna av förlorade intäkter för affärsinnehavare, konsekvensen av ökade kväve- dioxidutsläpp genom omläggningen av biltrafiken har förvisso inte inräknats i kalkylerna men borde utföras.

Konsekvenserna av att centrumhandeln nu påverkas negativt gynnar visserligen Valbo och Hemlingby köpcentra men risken för handeln i centrum på sikt borde beaktas.

Ändrade köpmönster kan vara svåra att förändra. Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet – också för bilister – är A och O för centrumhandelns fortlevnad!

Mer läsning

Annons