Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilken frihet skapar det för oss?

Vi befarar att marknadsmodellen kan leda till sämre utbud av sjukvård för stora patientgrupper, skriver Börje Wennberg (S), landstingsråd från Tierp.

Annons

Fritt vårdval, marknadsanpassning och fri etableringsrätt är högsta mode i dagens sjukvårdsdebatt. Nya lagar, såväl redan beslutade som sådana som är på gång inte bara ger möjligheter för detta. Från 2010 kommer alla landsting att tvingas införa ett vårdvalssystem och fri etableringsrätt för vårdföretagen blir lagstadgad. Jag har inget mot att enskilda patienter har en valmöjlighet, men de system som den moderatledda regeringen nu bygger skapar valfrihet för företagen men vilken frihet skapar det för oss som bor Skutskär och Tierp?

Oppositionen inom landstinget i Uppsala län, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har under lång tid ifrågasatt den brådska och det dåligt underbyggda beslutsunderlag som kännetecknat högerns agerande.

Det är viktigt att framhålla att oppositionens motstånd inte enbart är av ideologiskt art, utan har sin grund även i andra värderingar av för – och nackdelar samt riskerna med den av den borgerliga majoriteten önskade utvecklingen.

De huvudsakliga argumenten mot vårdval, fri etablering och privatisering av primärvården (marknadsmodellen) är följande:

Marknadsmodellen är inte i linje med Hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlikhet, vård på lika villkor och riksdagens beslut om prioriteringar i vården. Det finns stora risker att utvecklingen går mot en efterfrågestyrd vård där välorienterade och resursstarka grupper med stort socialt kapital får vård på bekostnad av socialt svaga grupper, kroniskt sjuka, gamla, invandrare och de som bor i glesbygd.

Som ledord för primärvårdens utveckling har hittills gällt närhet, tillgänglighet, helhetssyn, kontinuitet, kvalitet/säkerhet och samverkan. Marknadsmodellen kan stödja vissa av dessa dimensioner är kontraproduktiv för andra, exempelvis närhet och samverkan. Ingen kvalificerad diskussion har förts ifråga om avvägning mellan olika viktiga kvalitetskomponenter.

Före 1994 fanns distriktsläkare med geografiskt områdesansvar. Detta försvagades med husläkar- reformen. Med marknadsmodellen försvinner det helt till stort förfång för samverkan med kommunala organ, försäkringskassan etcetera. Genom den ensidiga fokuseringen på husläkaren förlorar också distriktssköterskan och övriga i vårdteamet sin lokala förankring. Samverkan med vårdgrannar kommer att försvagas.

Marknadsmodellen innebär en klar försämring av möjligheterna att utveckla ett aktivt och förebyggande folkhälsoarbete eftersom modellen saknar incitament för primärprevention och samverkan med lokala strukturer.

Ytterligare ett argument mot marknadsmodellen är att maximering av vinsten blir en ny drivkraft genom omfattande utförsäljning av vårdenheter till stora vårdbolag. Carema Vård och Omsorg AB, en av de största aktörerna, är ett helägt dotterföretag till Ambea som i sin tur ägs av en riskkapitalfond och av Singapore Investment Corporation. Varför ska svenska skattepengar föras över till dessa intressenter?

Det finns ingen anledning att misstänka att den borgerliga ledningen för Landstinget i Uppsala län inte tror på sina idéer, men analysen är obefintlig och man går alldeles för brådstörtat tillväga med sina privatiseringssträvanden.

landstingsråd (S) i opposition

Landstinget i Uppsala län

Mer läsning

Annons