Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vilket ledarskap vill du ha inom polisen, Forsberg?

Jag skriver detta för att åter upplysa allmänheten om att polisen i Gästrikland inte fungerar och att speciellt utryckningsenheten inte har ett arbetsklimat som är normalt. Detta är en fortsättning på de artiklar som skrevs mellan 12 och 18 september 2007. I de artiklarna tog jag upp ett flertalet saker som inte fungerade, framförallt på utryckningsenheten.

14 september 2007 skrev Gunnar Keventer, dåvarande myndighetschef, följande i Arbetarbladet: ”jag vill att alla arbetare ska uppleva att det är högt i tak och nära till dialog” samt ”jag vill betona – och kan försäkra – att ingen medarbetare i myndigheten som uttrycker sina åsikter ska behöva känna sig stämplad som illojal eller jobbig...”.

Det som Gunnar skrev har inte efterlevts. Här kommer några exempel:

* Mamma- och pappaledig personal blir uppringda under sin lagstadgade ledighet och blir i princip ifrågasatta varför de är lediga. De blir i princip beordrade att komma in och arbeta.

* 25–30 poliser framförde att man inte hade förtroende, misstroendeförklaring, för en chef. Detta framfördes både till facket och arbetsgivaren. Orsakerna till detta belystes från poliserna och det blev absolut ingen raktion från arbets- givaren eller från facket över huvud taget.

* Tillbudsrapporter som poliserna skriver när de upptäcker saker som inte är bra, inte fungerar eller behöver förbättras, ifrågasätts. Poliserna blir utskällda för att de har påpekat saker som kan vara direkt farliga för poliserna, till exempel att radiotrafiken inte fungerar.

* En polis, som fått tjänst som biträdande yttre befäl, frågade varför han fick minst lön av dem som fick tjänsten, trots att den polisen hade överlägset flest år i yrket, mest utbildning och mest kompetens av de som fick tjänsten. Svaret var att det berodde på att han, den sökande, var negativt inställd till ledningen. Till saken hör att den sökande polisen under flertalet år har framfört åsikter mot ledningen som facklig företrädare.

* Ett yttre befäl har sagt upp sin tjänst på grund av hur han har behandlats. Flertalet korrigeringssamtal, både på arbetstid och fritid, gjorde att han inte orkade. Korrigeringssamtalen bestod i rena utskällningar och rena påhopp på person och åsikter.

* Dagrapporter, sammanställning av vad som gjorts under arbetet, som skrivs leder ofta till korrigeringssamtal hos chefen för utryckningsenheten. Speciellt om det framförs en påtalan om förbättringar eller kritik mot andra avdelningar som inte stöttat med personal trots att de ska göra det.

Detta är ett axplock av några saker som skett inom polisen i Gästrikland under det senaste året, speciellt på utryckningsenheten. Detta har lett till att det finns en rädsla att framföra åsikter och att komma med förslag. Poliser, troligtvis ingen annan heller, vill inte bli utskällda och ifrågasatta för att man framför en åsikt eller påtalar saker som är fel eller konstiga.

Som det är nu finns det inte många poliser på utryckningsenheten som känner att det spelar någon som helst roll vad de framför eller gör, det blir ingen förbättring eller förnyelse över huvud taget. Jag, författaren, vet att det finns ett flertal poliser som vill bort från polisen i Gästrikland, speciellt från utryckningsenheten, på grund av detta.

Detta kan inte den nuvarande länspolismästaren Christina Forsberg lastas för. Hon ska i stället läsa detta och verkligen fundera över hur hon ska kunna motarbeta detta beteende hos cheferna. Vilket ledarskap vill Christina att det ska bedrivas inom hennes myndighet?

Jag, författaren, kommer inte heller denna gång att avslöja min identitet. Jag behöver nog inte motivera varför om ni läst ovanstående.

Tack för dina synpunkter när det gäller din upp- levelse av hur saker och ting fungerar inom Polismyndigheten i Gävleborgs län!

Jag har under mina två första månader som länspolismästare fört en mängd samtal med olika personer i myndigheten. Syftet har varit att skapa mig en bild av hur myndigheten fungerar – vad som är bra och vad som kan och bör vidareutvecklas. Samtalen har ibland förts över en kopp kaffe, i samband med lunchen, i korridoren eller vid särskilda möten. Jag fortsätter med dessa dialogmöten även i år. Just denna vecka kommer jag sedan tidigare planerat att träffa medarbetare vid utryckningsenheten i Gävle vid två tillfällen. Liksom alltid hoppas jag att jag då möts av både synpunkter och frågor, vilka vi då kan resonera om tillsammans. Att föra ett samtal öga mot öga är både roligt och givande, tycker jag. Kommunikation är ju så mycket mer än bara ord, vilket jag också kan utläsa att du tycker.

Liksom alla arbetsplatser behöver naturligtvis även vår utvecklas vidare. Det handlar om verksamheten som sådan, men också om hur vi som ledare ska agera för att förtjäna dig och dina kollegors förtroende. Lika mycket handlar det om allmänhetens förtroende för oss inom polisen.

Även det jag brukar kalla medarbetarskap behöver vi arbeta vidare med, det vill säga vårt förhållningssätt till varandra. Att prata med varandra och inte om varandra är viktigt för många. Det är något jag ofta hör när vi talar om vilken arbetsmiljö vi vill ha.

En viktig förutsättning för att lyckas i vår strävan att bli en attraktiv arbetsplats är att vi har en bra dialog. Den bygger på att båda parter lyssnar aktivt på varandra och tillsammans – i en konstruktiv miljö – försöker hitta en väg framåt. Erfarenheten säger mig att vi inte alltid är överens om hur kartan eller verkligheten ser ut och vilken väg vi ska välja. Om vi ändå lyssnar på varandra och visar varandra respekt, brukar förståelsen öka och båda parter känner sig som vinnare, i någon mån.

Jag ser med andra ord fram emot att fortsätta det redan pågående samtalet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en attraktiv och säker arbetsplats, där vi trivs och mår bra. På så sätt får vi goda möjligheter att nå Polisens övergripande mål – en minskad brottslighet och ett tryggare Gävleborgs län.

Christina Forsberg,

länspolismästare,

Polismyndigheten i Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel