Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften, ett onödigt och oredovisat slöseri!

Annons

Avvecklingen av Barsebäcksverket i Skåne har orsakat obalans i elförsörjningen, vilket nu drabbar främst södra Sverige med kraftigt höjda elpriser. Reservaggregat eldade med fossilt bränsle startas och ställs i beredskap för att klara den brist som kan uppstå t.ex. i vinter. Vindkraftens otillräcklighet, som ersättning för den stängda kärnkraften i Sydsverige framgår än tydligare av prishöjningen, när det blåser dåligt även i vindkraftstäta Danmark.
Vindkraften ökar, som synes inte försörjningstryggheten, den är för sin funktion beroende av vinden, vilket gör dess leveranser svåra att förutsäga. Om målet är att öka försörjningstryggheten, finns betydligt mer tillförlitlig elproduktion att tillgå, utan att nu skyddade älvar behöver byggas ut.
Om det övergripande målet är att uppnå positiva effekter på vår miljö, torde det överlägset bästa sättet vara, att satsa pengarna på energieffektivisering, i stället för på ökad ineffektiv och opålitlig elproduktion från vindkraft.
Hade vindkraften varit av avgörande betydelse för vårt lands fortsatta välstånd och vårt samhälles överlevnad, hade vi accepterat dess betydande olägenheter. Så är dock inte alls fallet. Vi anser därför, att oerhört stora bidragsbelopp helt i onödan tvingas av elförbrukarna, utan att dessa pengar gör någon egentlig nytta för landet. Detta slöseri påverkar det ekonomiska utrymmet för angelägen forskning om bättre alternativ för ny kraftproduktion, ökad energieffektivisering och angelägna förbättringar t.ex. av stamnätets idag bristande överföringskapacitet från norr till söder.
Att som nu sker i Sverige, lägga ned mångmiljardbelopp på en utbyggnad av vindkraften med alla dess kända negativa konsekvenser för människor och djur, för arbetstillfällen och intäkter i turistindustrin, för naturen och miljön, med dess oerhört kostsamma krav på nya nödvändiga elnätsanslutningar, utan att detta gigantiska investeringsprogram gör någon egentlig nytta för landets elförsörjning, ter sig för oss, som ett fullkomligt absurt slöseri med samhällets, industrins och hushållens pengar.
Vi hittar ingen annan jämförbar företeelse i modern tid, där ett projekt av för samhället så omvälvande storlek, kunnat genomdrivas på så lösa boliner, med ett så dåligt beslutsunderlag och en så bristande genomlysning, som den nu pågående vindkraftsutbyggnaden

Svårast är dock att förstå, hur detta egenintresse för några få vindkraftsexploatörer och markägare i vår upplysta och informationsdrivna tid, kunnat få en så stark och okritisk acceptans bland våra beslutande politiker, utan att större krav ställs på att konsekvenserna och den eventuella nyttan av våra bidrag utreds och redovisas för oss alla, på ett öppet, objektivt och begripligt sätt. Vindkraften handlar ju ändå om användande av välkänd teknik med förutsägbara ekonomiska konsekvenser – inte om religionsutövning!

Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Jonny Fagerström & Björn Törnvall

Annons