Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraften sänker elkonsumenternas kostnader

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, med den uttalade klimatskeptikern Jonny Fagerström i spetsen, kritiserar Svensk Vindenergi i Arbetarbladet den 12 januari. Föreningen anser att Svensk Vindenergi ger dubbla budskap, när vi dels beskriver den snabbt expanderade vindkraften, dels varnar för att utbyggnaden kan stanna upp om några år. Detta är vår bild:
Det går mycket bra för vindkraften. Under 2011 producerade vindkraften i Sverige 6,1 TWh el, en ökning med hela 74 procent jämfört med året innan. För första gången producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Vindkraftsproduktionen har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006. Den starka utvecklingen för vindkraften ser ut att fortsätta under 2012 och nå cirka 8 TWh.
Men därefter ser det mörkare ut. Vid en oförändrad ambitionsnivå i det så kallade elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion bedömer Energimyndigheten att det bara blir drygt 11 TWh vindkraft år 2020. Med nuvarande ökningstakt når vi den nivån redan 2014. Därefter riskerar det att bli stopp för vindkraften – om inte riksdagen ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet eller andra länder vill vara med och finansiera vindkraftsutbyggnaden i Sverige.
Riksdagen har antagit en planeringsram för vindkraft som innebär en femdubbling från 2011 års nivå, till 30 TWh år 2020. Vi som tror på vindkraften och ser dess fördelar vill förstås att den ska utvecklas till sin fulla potential och menar att det finns flera skäl att förverkliga en sådan utbyggnad.
Men vi måste också vara medvetna om att vindkraften ibland krockar med andra intressen. Såväl enskildas som samhällets intressen måste noga och rättvist beaktas. En av de kanske allra viktigaste frågorna är att öka allmänhetens delaktighet i vindkraftsutbyggnaden så att den folkliga förankringen stärks och fler få ta del av dess fördelar.
Vindkraftmotståndare dominerar ofta i den lokala debatten, men den tysta majoriteten är positiv. Trots den kraftiga pågående utbyggnaden anser hela 66 procent att vi i Sverige bör satsa mer på vindkraft än vi gör idag, enligt en undersökning från SOM-institutet från 2011. Vindkraften är betydligt populärare än vattenkraft, biokraft, kärnkraft och olja.
Elkonsumenterna tjänar på om vindkraften byggs ut. Om Sverige ensidigt ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet fram till 2020 så stiger visserligen de svenska elkonsumenternas kostnader för elcertifikaten men, som Energimyndigheten skriver i en rapport från september 2011, ”den ökade elproduktionen kommer dock att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre”. För den elintensiva industrin, som inte ingår i elcertifikatsystemet, blir besparingen ännu större.
Det finns flera skäl till en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraft i Sverige:
• Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa, men får enligt prognoserna bara hälften så stor andel vindkraft som övriga EU år 2020.
• Inom EU diskuteras ett mål för förnybar energi år 2030 som kan innebära nya krav på medlemsländerna.
• Utbyggd vindkraft pressar elpriset
• Utbyggd vindkraft ger el som kan ersätta bensin och diesel som drivmedel.
• Utbyggd vindkraft möjliggör ökad export av grön el och minskad klimatpåverkan.
• Utbyggd vindkraft gör Sverige oberoende av bränsleimport.
• Utbyggd vindkraft ökar konkurrensen på elmarknaden.
• Utbyggd vindkraft skapar kvalificerade jobb och industriell tillväxt.
Med rätt förutsättningar kan vindkraften bidra med 30 TWh, eller en femtedel av den svenska elanvändningen, om mindre än tio år. Det skulle bli ett kraftfullt bidrag för att minska utsläppen av växthusgaser, pressa elpriset, öka försörjningstryggheten samtidigt som det skulle generera exportinkomster till Sverige.

Annika Helker Lundström
Vd Svensk Vindenergi