Begravningar

I Böna kapell hölls 22 april begravning för Kerstin Lindqvist, officiant var Leif Nahnfeldt.

I Uppståndelsens kapell hölls 22 april begravning för Åke Lindström, officiant var Anna-Lena Norén.

I Heliga Trefaldighets kyrka hölls 22 april begravning för Berit Nyström, officiant var Hella Linander.

I Ockelbo kyrka hölls 21 april begravning för Harriet Brink, officiant var Marianne Lundin.

I Uppståndelsens kapell hölls 21 april begravning för Rolf Forsström, officiant var Monica Andersson.

I Valbo kyrka hölls 21 april begravning för Ingegerd Eriksen, officiant var Karin Larsdotter.

På Valbo kyrkogård hölls 22 april begravning för Gunvor Andersson, officiant var Svenny Hellström.

I Strömsbro kyrka hölls 22 april begravning för Katrina Löf, officiant var Stefan Nilsson.

I Uppståndelsens kapell hölls 28 april begravning för Maria Ekman, officiant var Cecilia Dresch.

I Ljusets kapell hölls 29 april begravning för Kjell Blomgren.

I avskedsrummet på Gävle sjukhus hölls 26 april begravning för Vivi Bror.

I Valbo kyrka hölls 28 april begravning för Lisbet Fröroth, officiant var Svenny Hellström.

I Uppståndelsens kapell hölls 29 april begravning för Stig Forsberg, officiant var Cecilia Hector.

I Valbo kyrka hölls 29 april begravning för Hilmer Wård, officiant var Karin Larsdotter.

I Uppståndelsens kapell hölls 29 april begravning för Gun Zackrisson, officiant var Ulf Claesson.

I Uppståndelsens kapell hölls 29 april begravning för Roland Eriksson, officiant var Monica Andersson.

I Fridens kapell hölls 28 april begravning för Desireé Lindqvist, officiant var Mats Johansson.

I Det Eviga Livets kapell hölls 5 maj begravning för Anders Holm, officiant var Monica Andersson.

I Uppståndelsens kapell hölls 5 maj begravning för Lars Markström, officiant var Cecilia Dresch.

I Valbo kyrka hölls 5 maj begravning för Britt-Marie Eriksson, officiant var Maria Stjerndorff.

I Uppståndelsens kapell hölls 6 maj begravning för Gert Persson, officiant var Sofie Halvarsson.

I Valbo kyrka hölls 6 maj begravning för Elsiv Hemlin, officiant var Karin Larsdotter.

I Valbo kyrka hölls 12 maj begravning för Lennart Olsims, officiant var Mia-Marie Kjellgren.

I Valbo kyrka hölls 12 maj begravning för Bo Kusbom, officiant var Karin Larsdotter.

I Valbo kyrka hölls 13 maj begravning för Lennart Andersson, officiant var Maria Stjerndorff.

I Valbo kyrka hölls 13 maj begravning för Olof Eriksson, officiant var Svenny Hellström.

I Hille kyrka hölls 13 maj begravning för Lars Isaksson, officiant var Per Abrahamsson.

I Österheds kapell hölls 13 maj begravning för Dagmar Lindberg, officiant var Daniel Andrén.

Till toppen av sidan