Möten: Fortsatt billigt att gå på träff hos PRO Valbo

Medlemsavgiften ligger oförändrat kvar på 60 kronor per år även nästa år. Och det kommer även 2022 bara kosta 20 kronor att gå på en medlemsträff med fika och underhållning.

Det var ett par av besluten när PRO Valbo torsdagen den 21 oktober hade ett kraftigt försenat årsmöte, i kombination med ett höstmöte där det togs beslut om budgeten och verksamheten för 2022.

Årsmötet inleddes med en parentation för medlemmarna som gått bort, med ljuständning, en tyst minut och en stunds stämningsfull sång. Foto: Ulf Lindman

Platsen för mötet var den gamla IOGT-NTO lokalen i Valbo, och ordföranden Olle Olofsson kunde välkomna 55 medlemmar till den första träffen inomhus sedan senvintern 2020 då risken för coronasmitta lade sig som en våt filt över all verksamhet.

– Sedan dess har vi bara kunnat träffas utomhus, konstaterade Olle Olofsson.

I vanliga fall har föreningen sina träffar på Furugårdens kafeteria. Men den är ännu stängd för PRO Valbo liksom för flera andra föreningar eftersom äldreboendet ännu inte släppt på sina coronarestriktioner.

– Vi kommer inte att kunna träffas där det här året, bedömde Olle Olofsson.

I det läget satsar föreningen på tillfälliga lokallösningar; typ IOGT-NTO-lokalen. Redan den 18 november är det dags för medlemsträff där igen med underhållning, kaffe och lotter. Torsdagens möte var i jämförelse spartansk, utan vare sig underhållning eller fika.

I inledningen av torsdagens årsmöte hedrades de medlemmar som gått bort, med ljuständning, en tyst minut och musik.

Mötet fortsatte sedan med en rad formella beslut. Noteras kan att styrelsen liksom revisorerna och sedan även valberedningen avstod från sina arvoden för 2021 och 2022. I valen till styrelsen sköts valet av kassör till nästa möte, eftersom den tilltänkta nya kassören var sjuk och inte kunde närvara. I väntan på det valet fortsätter Birgitta Olsson som kassör så länge det krävs.

Vad gällde styrelsen i övrigt blev det ett nyval i form av nya ledamoten Margareta Wallinder. Även vad gällde revisorerna blev det ett nyval, i form av nye ersättaren Tommy Åkerman.

Ann-Britt Lundberg och Roland Dahlund avtackas av Olle Olofsson för sin tid styrelsen. Birgitta Olsson står redo med blommor. Foto: Ulf Lindman

Innan årsmötet avslutades kallades Ann-Britt Lundberg och Roland Dahlund fram för att avtackas – de har under det gångna året avgått från styrelsen.

Årsmötets avslutning innebar dock inte att punkt sattes för samlingen. Efter en paus var det nämligen dags för årets höstmöte. I jämförelse med årsmötet var dock dagordningen för höstmötet befriande kort; det handlade om att ta ställningen till verksamhetsplanen och budgeten för 2022.

I båda fallen blev det tummen upp. Bland mycket annat visar verksamhetsplanen att nio medlemsträffar planeras 2022 – förutsatt att föreningen har tillgång till lokal. Föreningen subventionerar bland annat kaffe och smörgås i samband med medlemsträffarna, vilket alltså är skälet till att medlemmarna bara behöver betala 20 kronor. Att föreningen kan subventionera flera verksamheter beror på att ekonomin är mycket stabil med en rejäl säkerhetsmarginal på banken.

Ulf Lindman

Till toppen av sidan