Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla förlorar på långa vårdköer - återinför en reformerad kömiljard

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är i Sverige bland den lägsta i Europa. Även om vi i europeiska och internationella jämförelser uppvisar goda resultat i så väl läkartäthet som vårdkvalitet fortsätter tillgängligheten att vara den svenska sjukvårdens gissel.

Annons

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär lidande för patienter som onödigt länge får gå och dras med olika former av sjukdomar och skador samtidigt som vården blir dyrare när patienterna under väntetiden hinner bli sämre. För att få bukt med de långa vårdköerna vill Liberalerna återinföra en modern kömiljard.

Alliansregeringen uppmärksammade problemet med bristande tillgänglighet till sjukvården och införde den så kallade ”Kömiljarden” – ett ekonomiskt incitament till de landsting som klarade att uppnå en viss tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin. Det visade sig vara ett effektivt sätt att korta vårdköer och höja tillgängligheten i vården. Efter att den rödgröna regeringen tog beslut om att ta bort kömiljarden har vårdköerna återigen ökat.

Siffror har visat att efter kömiljardens borttagande får 15 procent av patienterna i Gävleborg vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation eller åtgärd inom specialistvården.

Kömiljarden var en bevisat effektiv reform för att öka möjligheterna till snabbare vård och den behöver därför återinföras.

Även om kömiljarden var en effektiv reform för att minska väntetider till bedömning och behandling inom specialistsjukvården, innebar den också negativa undanträngningseffekter. Alltför stort fokus lades på patienter med mindre behov för att få bort dessa från väntelistan. Det fanns incitament som gjorde att enklare förstagångsbesök premierades framför återbesök, vilket framförallt drabbade kroniker och de mest sjuka äldre. För att motverka dessa effekter behöver kömiljarden, innan den återinförs, reformeras för att satsningen ska ge både kortare väntetider och förbättrad kontinuitet och samordning i sjukvården. Det är viktigt att en ny kömiljard inbegriper incitament som också omfattar kroniker, funktionsnedsatta och de mest sjuka äldre.

Hasse Backman (L)

Kandidat regionvalet Gävleborg 2018

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons

Mer läsning

Annons