Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lundgren (S): Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker

/

Annons

Under våren har debatten varit stor om repressiva åtgärder gällande brottslighet, med krav på fler poliser och hårdare straff. Absolut behöver vi fler poliser, och absolut kan det vara befogat att korrigera straffen för vissa brott. Men troligen kan vi alla vara överens om att det absolut bästa är när inga som helst brott begås. Det kan låta lite klyschigt, men är inte mindre sant för det. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Brottsutvecklingen i Sverige har ingen tydlig riktning. Den totala utsattheten för brott minskar, antalet stöldbrott går ner, dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar, liksom dödligt våld mot barn. Brott kopplade till organiserad kriminalitet, till exempel skjutningar av det slag vi sett det senaste året, så ser vi däremot en ökning av.

Förra året genomförde den socialdemokratiskt ledda regeringen en rad lagändringar för att försvåra för organiserad kriminalitet, och vi skärpte straffen för narkotikabrott. I år skärper vi bland annat straffen för grova våldsbrott och grovt vapenbrott. Polis och åklagare kraftsamlar i de aktuella områdena, vi fördubblar intagningen till polisutbildningen och vi ökar resurserna till polisen. Intresset för att söka sig till polisyrket ökar, och glädjande nog har rekordmånga sökt till polisutbildningen med start 2018, hela 57 procent fler än den senaste sökomgången.

Nu måste arbetet också utvecklas i andra änden för bästa effekt. För första gången på tjugo år har en regering levererat ett brottsförebyggande program till riksdagen. I programmet samlas regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika politikområden.

Brottsförebyggande rådet, Brå, får en central roll för att stödja och samordna arbetet, och länsstyrelserna har samma uppgift när det gäller regional och lokal nivå. Samtidigt satsas 40 miljoner kronor extra i resurstillskott per år. Aldrig tidigare har en så stor satsning gjorts på det brottsförebyggande arbetet.

I det brottsförebyggande programmet berörs allt från individinriktade insatser såsom föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete till förebyggande åtgärder mot situationer eller platser där risken för brott är hög. Till exempel hur vi utformar trygga och säkra bostadsområden och om hur näringsliv, polis, civilsamhälle och kommun bättre kan samverka kring trygghetsfrågor. De frågorna har tyvärr fått för lite utrymme i debatten om kriminalpolitik den senaste tiden.

Förhoppningen är att programmet när det lämnas från regeringen till riksdagen ska kunna bidra till en ökad samsyn över partigränserna att brottsligheten inte enbart kan mötas med traditionella åtgärder från rättsväsendets sida, utan också med insatser som förhindrar att brott uppstår.

En politik för minskade klyftor, fler i arbete och bättre skola lägger grunden för ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga.

Elin Lundgren (S)

Ledamot i riksdagens justitieutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons