Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V: "Kunskaperna om hedersförtryck har varit ytterst bristfälliga - men idag vet vi mer"

Annons

Jämställdhet ska omfatta alla. I skenet av #metoo-kampanjen har vi sett hur kvinnoförtrycket kan ta sig olika uttryck. Vidden och djupet av förtrycket har synliggjorts där kvinnor i särklass är den enda sociala grupp som i alla tider har utnyttjats fysiskt och psykiskt.

Kunskaperna om hedersförtryck har varit ytterst bristfälliga. Men idag vet vi mer. Den 10-åriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inbegriper också ett arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ingår i regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål om att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” och delar av strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kvinnor och flickor, men också pojkar och män, utsätts i Sverige och andra länder för ett hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersvåldet är en del av det strukturella könsförtrycket och således inte begränsat eller kopplat till en viss religion eller etnicitet. Det specifika med hedersvåldet är dock att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Syftet med förtrycket är emellertid detsamma, att flickor och kvinnor till varje pris ska underordnas männen och deras sexualitet kontrolleras. Könsförtryck som utgår från hederstänkande, såsom tvångsgifte, barnäktenskap, mödomshinneoperationer och könsstympning, måste motarbetas. Samhället har inte agerat tillräckligt kraftfullt när det gäller hedersrelaterat förtryck, ibland med hänvisning till rätten att få utöva sin kultur.

Våld, sexualiserat våld och hot mot kvinnor är det brutalaste uttrycket för det patriarkala systemet. Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor ska vara en självklarhet. Vänsterpartiets feministiska förståelse av våldet har till stor del utvecklats ur kvinnojourernas praktiska arbete som tillsammans med den svenska och internationella forskningen på området understryker mäns våld mot kvinnors liksom det hedersrelaterade våldets strukturella förankring.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit att tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap inte ska kunna erkännas i Sverige. Liksom att undantagsregeln för erkännande av sådana äktenskap ska tas bort. Vänsterpartiet var det enda parti som föreslog att möjligheten att erkänna barnäktenskap helt skulle tas bort redan 2014.

Nyligen hade länsstyrelsen och Gävle kommun en utbildning om hur du som frivillig, förening eller organisation kan upptäcka, identifiera och hantera frågor som rör hedersrelaterad kontroll, förtryck och våld. Där var Vänsterpartiet som partiförening representerat med flera deltagare. Inget annat parti var där. Det här är frågor som Vänsterpartiet i allra högsta grad driver och lyfter högt på dagordningen, konkret, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Vänsterpartiets mål är att människan ska få leva som den själv vill, i frihet och med jämställdhet. En jämställdhet som ska omfatta alla.

Gin Akgul Hajo (V)

Tord Fredriksen (V)

Isabella Bexell (V)

Vänsterpartiet kommunstyrelsen Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons