Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för nolltolerans mot ren dumhet

Annons

Den 10 december startade ett mässlingsutbrott i Göteborg. Från Göteborg har smittan nu tagit sig till Örnsköldsvik med en kvinna som besökte staden under julhelgen och då träffat runt 20 människor.

I Göteborg pågår sedan 10 december ett mässlingsutbrott. Foto: Thomas Johansson / TT

Mässling är en luftburen smitta. Det räcker med att en människa som bär på smittan vistas i ett rum för att andra, ovaccinerade skall utsättas för fara att smittas. I luften överlever mässling i upp till två timmar.

Tyvärr kan vi inte vara säkra på att sjukvården är en plats där personalen som arbetar inte sprider smittan. Dels vaccinerades många barn födda före 1980 med endast en dos vaccin, vilket inte är tillräckligt eftersom runt 15 procent inte utvecklar immunitet efter den första dosen vaccin enligt WHO. Det är också därför vi idag vaccinerar barn med två doser. Den globala mobiliteten gör också sitt eftersom vaccinationsgraden varierar mellan länder. Lägg till detta ren okunskap och det mest provocerande av allt; antivaccinationsrörelsen.

Att sjukvården inte är en plats där vi kan utgå ifrån att personalen som rör sig i lokalerna har vaccinerats mot mässling är dock oacceptabelt och kan åtgärdas genom exempelvis vaccinationskrav på den som vill arbeta inom vården eller utföra arbete i lokaler där vård utförs. Det ger inte ett heltäckande skydd, men det torde åtminstone bidra till att minska risken för att barn på landets neonatalavdelningar och förlossningsavdelningar exponeras för mässling. För de som är mest utsatta är just barn. Både i Sverige och världen. Enligt WHO dör 15 människor i timmen av mässling, majoriteten av dem är barn under fem år.

I tisdags konstaterades ytterligare fall av mässling i Göteborg. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har funnits ovaccinerad personal. Personen som insjuknat hade befunnit sig på förlossningsavdelningen vilket lett till att över 50 nyfödda barn kallats in för att få injektioner av antikroppar. Varför personen ifråga inte var vaccinerad vet vi inte. Vad mässlingsutbrottet i Göteborg visar är dock hur oansvariga vaccinationsmotståndare som fattar ett aktivt och medvetet beslut om att avstå från att vaccinera sina barn och sprida propaganda mot vaccin är. De utgör inte bara en fara för andras liv och hälsa, de utgör dessutom en ekonomisk risk för samhället. Att sjukvården tvingas gå upp i stabsläge, ägna tid åt smittspårning, återkalla patienter som riskerar exponerats för smittan och så vidare är kostsamt.

Överläkare Görel Nergelius vid Sahlgrenska sjukhuset förkunnade i Aftonbladet i veckan att hon har respekt för att människor har olika åsikter men att det är viktigt att Sverige har ett högt smittskydd mot sjukdomar som mässling där det finns etablerade och beprövade program med stora vinster och små risker.

Några skäl till att ha respekt för rent nonsens, dessutom farligt sådant, i form av antivaccinationsrörelser och annat trams, finns dock inte. Samhället måste ha nolltolerans mot detta riskfyllda och potentiellt kostsamma beteende. Åsikter och känslor rörande vaccin har inte något över huvud taget att göra med fakta. Klarar människor inte av att fatta rätt beslut måste samhället, med ansvar för folkhälsan, göra det. Att införa lagstiftning liknande den italienska, där krav ställs på att barn som börjar skolan skall vara vaccinerade och föräldrar som inte vaccinerar sina barn riskerar höga böter är värt att överväga.

Ifråga om mässling vet vi att det svenska vaccinationsprogrammet fungerar och vi vet också att det krävs 95 procents vaccinationsgrad för att upprätthålla så kalla flockimmunitet. Det är inte en åsikt, till skillnad från allehanda märkliga teorier om vaccination mot mässling, det är fakta.

Fakta är också att mässling inte går att behandla. När sjukdomen väl bryter ut kan bara symptomen behandlas. Det är också därför vaccinationen är så viktig.

Inget barn skall behöva drabbas av hjärnskador, förlora hörseln eller dö på grund av en sjukdom som det finns vaccin mot.

Faktaresistensen som sprider sig och bland annat förorsakar vaccinationsmotstånd är ett påtagligt och direkt hot mot folkhälsan.

Mot detta måste vi ha nolltolerans.

Mer läsning

Annons